Mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu 19. května 2017

29.05.2017 07:13

 

Po zjevení vizionář Ivan vyprávěl: 

Na počátku nás Panna Maria všechny pozdravila svým obvyklým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nějakou dobu modlila nad  všemi námi se vztaženýma rukama. Potom se modlila zvláště nad nemocnými. 

Potom řekla: Drahé děti, i dnes vás chci zvláště pozvat, abyste se v této době modlily za rodiny. Modlete se, drahé děti za rodiny, za společenství v rodině a za mír v rodině. Za vás všechny se přimlouvám u svého Syna a za vás všechny se modlím. Buďte vytrvalí v modlitbě. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu. 

Potom Panna Maria požehnala všem svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste přinesli k požehnání. Potom jsem doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly a vaše rodiny. Potom jsem Panně Marii doporučil všechny vás nemocné. Potom se Panna Maria nějakou chvíli modlila nad námi všemi a potom odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem: jděte v pokoji, drahé děti moje.

(medjugorje-info.com)