Mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana 23.6.2023

24.06.2023 10:21

Nejsou v současném světě taková krásná slova, kterými by bylo možné vyjádřit krásu toho setkání, a zvláště je těžké vylíčit lásku, kterou nás miluje Panna Maria.

I dnes Panna Maria přišla k nám radostná a veselá, veselá zvláštním způsobem. Všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje! A potom vztáhla ruce a modlila se určitou dobu zde nad námi nade všemi ve svém aramejském jazyce. Potom se modlila zvláště i nad vámi zde přítomnými nemocnými.  

Potom se Panna Maria určitou dobu věnovala zvláště modlitbě za mír ve světě.

Obrátila se i k nám těmito slovy: Drahé děti, i dnes vás chci vyzvat k míru. Tady jsem se představila jako Královna Míru a vás vybízím, abyste byli mými nositeli míru v tomto unaveném světě. Noste mír, modlete se za mír. Modlete se za mé plány, které si přeji uskutečnit. Chci vám zopakovat: Můj Syn mi dovoluje, abych zůstala tak dlouho spolu s vámi, protože vás chci učit, vychovávat a všechny vodit k Němu, abyste v Něm nalezli pravý, skutečný mír. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly moji výzvu.

Potom Panna Maria udělila nám všem svoje mateřské požehnání a požehnala vše co jste přinesli k požehnání. Doporučil jsem vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny. Zvláště vás zde přítomné nemocné. Potom se Panna Maria určitou dobu modlila nad námi nade všemi a modlila se zvláště i za kněze, kteří působí v této farnosti. Potom se Panna Maria vzdálila ve znamení světelného kříže s pozdravem: Jděte v pokoji, drahé děti moje.