Měsíc září v Medžugorji

17.09.2017 15:22

Od začátku září byly v Medžugorji na pouti skupiny z Německa, Rakouska, Anglie, USA, Irska, Itálie, Francie, Polska, Lotyšska, Ukrajiny, Slovenska, Česka, Libanonu, Indonézie, Španělska, Koreje, Švýcarska,  Rumunska,  Jižní Afriky, Belgie, Malty, Litvy, Argentiny, Slovinska, Portugalska, Maďarska, Holandska, Brazílie a též Chorvatska a Bosny - Hercegoviny.  

Od 1. září se v Medžugorji změnil čas počátku modlitebně-liturgického programu, který bude trvat až do 31. května 2018.  Modlitba růžence začíná v 17 hodin a mše svatá v 18 hodin. Po mši svaté následuje modlitební program podle dne v týdnu. (podle Medjugorje.hr)