Medžugorští farníci se denně modlí růženec na Podbrdu

13.07.2020 15:46

V minulém týdnu jsme se chodili v mimořádně velkém množství modlit růženec na Podbrdo od 5 hodin ráno, jak vyhlásil v neděli po večerní mši medžugorský farář, fra Marinko Šakota. Měla se konat tak potřebná duchovní obnova pro kněze z celého světa, jako předcházející roky, ale kvůli situace s pandemií se konat nemohla, tedy jsme se za tolik zkoušené kněze alespoň modlili růženec. Na modlitbu chodili i někteří kněží, např. mladý kaplan ze sousední farnosti, fra Goran Azimović a též vizinářka Marija Lunetti.

Modlili jsme se tři části růžence. Pobožnost končila u Modrého kříže. Tam jsme díky vizionářce Mariji měli též příležitost pozdravit prostřednictví internetu vizionářku Vicku, která se řadu měsíců neobjevuje na veřejnosti  vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu. Nastupovala do záhřebské nemocnice, kde měli rozhodnout o tom jestli jí provedou třetí operaci páteře. Vicka nám na náš pozdrav hned odpověděla.  Marija nastavila svůj mobil tak, abychom mohli všichni slyšet. Z té vzdálenosti jsem nerozuměla slovům Vicky, ale jasně jsem vnímala jak její hlas zněl mimořádně pevně a rozhodně. Vicka své strádání vědomě přináší Bohu jako oběť. Už před lety, když podávala svědectví poutníkům říkala, že my se chceme nemocí a utrpení co nejdříve zbavit, ale že před Bohem mají naše potíže velikou hodnotu.

Zkončil týden ve kterém se měla konat Mezinárodní duchovní obnova pro kněze, ale modlitby farníků na Podbrdu pokračují dál. V neděli jsme se opět od 5 hodin modlili růženec, tentokrát za papeže Františka. A tento týden celý se budeme modlit za vizionáře. V pondělí jsme se modlili za Vicku, která podstupuje komplikovanou operaci páteře.  Jistě se můžete i vy připojit modlitbami na tento úmysl. Další skupina se schází k modlitbě na Podbrdo v 21 hodin.

Modlitební program v Medžugorji se většinou přenáší internetem, abyste vy, kteří se nemůžete do Medžugorje dostat tělesně, mohli být přítomni duchovně.

Pravidelný večerní modlitební program z medžugorského farního kostela začíná v 18 hodin - dvě části růžence, chvíle zjevení Panny Marie v 18,40. Mariánské litanie, vzývání Ducha Svatého, mše svatá od 19 hodin, žehnání předmětů a další modlitby se liší podle dnů v týdnu - modlitba za zdraví, slavná tajemství růžence, eucharistická adorace (út, čtv, so)... V pátek klanění před křížem.