Medžugorští farníci vyhlásili, že si přejí kapli se stálou adorací

04.05.2022 13:33

Ve svých poselstvích Panna Maria často mluví o tom, že nás vyzývá ke klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. Navíc říká, že Ona je vždy přítomná, když se věřící klanějí jejjímu Synu. Při klanění věřící získávají mnoho duchovních milostí, řeholní povolání a zvláštní duchovní ochrana.

To bylo přání i v pověsti svatosti zesnulého fra Slavka Barbariće, který sám začal s adoracemi po večerních mších svatých ve farnosti. Jeho přání, které se neuskutečnilo bylo zavést rodinné hodinové klanění, které by bylo neustále dostupné pro medžugorské farníky i pro všechny ty, kteří chtějí pocítit Ježíšovu přítomnost. Vědomi si milostí, které dostávají při adoraci se farníci chopili iniciativy dosáhnout stálé možnosti klanění ve farnosti. A 1. Května, prvního dne mariánského měsíce, se večer sešli ve dvoraně Jana Pavla II., aby přednesli tuto žádost oficiálně medžugorskému faráři, fra Marinku Šakotovi. Při tomto setkání promluvila i hlavní koordinátorka TEK (stálého eucharistického klanění) pro Dubrovník, která vysvětlila, jak se organizuje stálá adorace v Chorvatsku.

Farníky oslovil i mons. Aldo Cavalli, vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, který je tou myšlenkou nadšen a řekl, že přípravy zahájí na podzim.

(přeloženo z medjugorje-info.com)