Medžugorský farář o mimořádnosti MLADIFESTU

24.07.2021 15:48

Medžugorský farář, fra Marinko Šakota mladým přibližuje, co je na Mladifestu nejdůležitější:

''Mladifest v Medžugorji je opravdu mimořádný, podivuhodný zážitek víry a modlitby. Všechno co se děje při tom modlitebním setkání - počínaje představováním národností, modlitby růžence na Podbrdu, ranních modliteb, katechezí, svědectví, sboru a orchestru, volontérů, večerního modlitebního programu, růžence, eucharistie, klanění, modlitby se svíčkami, procesí se sochou Panny Marie, představení komunity Cenacolo, vyslání a rozloučení a na závěr eucharistie na Križevaci v 5 hodin ráno - všechny ty události jsou té povahy, že pozvedají a odhalují duši, sytí jí zdravou duchovní stravou, naplňují nějakým zvláštním pokojem a radostí a dodávají posilu a silné povzbuzení, aby se pokračovalo dále ve víře a modlitbě, cestou s Pannou Marií a s Ježíšem v každodenním životě.

Opravdu je podivuhodné, jak se v tolika mladých v průběhu Mladifestu probouzí život, klíčí láska a dobrota, radost a nějaký tajemný pokoj vstupuje do jejich srdcí. Je to nepopsatelný pocit, když sledujete tváře mladých a sledujete, jak se oni cítí být milováni a přijímáni a jak i oni milují Boha, Ježíše, Marii, modlitbu, eucharistii, zpověď, klanění. Težké je vyjádřit slovy to pozitivní napětí, které je cítit ve vzduchu, to očekávání, to naslouchání, které vládne v modlitebním prostoru před vnějším oltářem! A nejkrásnější a nejpodivuhodnější je vidět, jak mladí na Mladifestu mají rádi Církev! Jak mají rádi kněze a jak se kněží cítí být milováni a přijímáni!'', říkal nám fra Marinko při vysvětlování, že je ''Mladifest - setkání osob v prostotě a otevřenosti srdcí''.

''Tak mnoho radosti a lásky, spokojenosti a míru! A nějaké nepopsatelné štěstí! Tolik lidí z celého světa, a přitom nikdo není cizinec! Tolik neznámých, a všichni jsou nám milí! Nikdo není v centru pozornosti, a každý má pocit, že je přijímán a milován! Horko, ale nikomu nevadí! Katecheze, svědectví, kázání, a nikoho to nenudí! Program trvá dlouho, ale pro nikoho to není příliš dlouho, ale naopak, zůstali bychom ještě déle ve zpěvu, tanci a radosti!'', uzavřel své zamyšlení nad Mladifestem fra Marinko Šakota. 

A první dny horkého srpna jsou pro mnohé lidi z celého světa odedávna rezervovány za Medžugorje a Mladifest. Tak nashledanou! (medjugorje.hr)