Medžugorský farář, fra Marinko Šakota: Vzkříšení nám dodává naději!

26.04.2022 12:43

Drazí farníci farnosti Medžugorje,
drazí poutníci,
drazí přátelé na celém světě,

Chci vám sdělit několik slov při příležitosti oslav Vzkříšení, Paschy nebo lépe řečeno (pokračujícího) Velikonočního období. To je důležité zdůraznit, protože Vzkříšení není jen ten okamžik vzkříšení na nedělní ráno, ale je spojeno i se smrtí našeho Pána – Velký pátek, Bílá sobota a nedělní ráno jsou jeden celek, Pascha. To je ten přechod, přechod Ježíšův. Jako  židovský národ prošel Rudým mořem a vyšel z otroctví na svobodu, tak je to i s Ježíšovým přechod skrze smrt do života. Přirozeně, není to jenom Ježíšovo přejití, ale má to být i naše přejití, naše Pascha, naše Vzkříšení.

Sledujme přírodu. Během zimy bylo v přírodě všechno můžeme říci mrtvé. Nikde nebyly známky života, a teď již si všímáme jak se probouzí život. Všechno čekalo na déšť a pak se probudilo. Na loukách rozkvétají květy, stromy raší. Slunce hřeje. To všechno jsou podmínky, aby vznikl nový život. Tak je to i s námi. Drazí přátelé, i v nás jsou poupata, pupence a klíčky, které byly na stromech a loukách už během zimy, ale které se začaly rozvíjet, když se k tomu vytvořily podmínky. Kristus svým vzkříšením vytváří ty podmínky, aby se i v nás nyní rozvinulo klíčení života, klíčení naděje, klíčení víry a lásky.

A to i tehdy, když cítíme temnotu na Velký pátek, tak i v nás jsou chvíle temnoty, chvíle  beznaděje, chvíle zoufalství, nejasností, zklamání, kdy si myslíme, že není východisko, že není řešení, že nevidíme světlo, že nevidíme nic pozitivního… Ty chvíle jsou v našem životě i normální, ale přitom existuje i Vzkříšení Kristovo, které nám dodává naději. To je základ naší víry – že život má poslední slovo, že Pán má poslední slovo, že jsme v Jeho rukou, že jsme Jeho milované bytosti, že On nás neopustil, že si přeje, abychom s ním žili věčně…

Vzkříšení nám dodává tu naději!

Proto ať tyto dny Kristovy Paschy, Kristova Vzkříšení jsou dny ve kterých se v nás rozvinou poupata víry, naděje a lásky.

Z celého srdce vám přeji radostné a požehnané velikonoční období.

Fra Marinko Šakota

(mírně upraveno)