Medžugorské poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. listopadu 2013.

02.11.2013 17:05

"Drahé děti, znovu vás mateřsky vyzývám, abyste milovaly; abyste se neustále modlily o dar lásky, abyste milovaly Nebeského Otce nadevšechno. Když máte rádi jeho, budete mít rádi sebe i svého bližního. To se nemůže oddělovat. Nebeský Otec je v každém člověku, každého člověka má rád a každého člověka volá jeho jménem. Proto, děti moje, modlitbou naslouchejte vůli Nebeského Otce. Rozmlouvejte s Ním. Mějte osobní vztah s Otcem, který ještě více prohloubí vztah vás, společenství mých dětí, mých apoštolů. Jako matka si přeji, abyste se skrze lásku k Nebeskému Otci pozvedly nad pozemskou marnost a pomohly druhým, aby postupně poznali Nebeského Otce a přiblížili se k Němu. Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se o dar lásky, protože láska je můj Syn. Modlete se za svoje pastýře, aby vždycky měli lásku k vám jako můj Syn měl a ukázal ji, když dal svůj život za vaši spásu. Děkuji vám."