Medžugorské centrum v Pule oslavilo 15. výročí své existence

16.02.2015 13:59

S vděčností Bohu a Panně Marii, si poutníci z Puly a celé Istrie v 34. roce zjevení Panny Marie připomínají své první návštěvy u Panny Marie, Královny Míru, mnozí již od prvních roků zjevení. Poutníci z Puly, jednotlivci i rodiny, kteří byli svědky mnohých milostí přijatých na přímluvu Panny Marie, povzbuzeni modlitebními skupinami z Medžugorje, Širokého Brijegu a celého světa, před patnácti roky pocítili potřebu založit modlitební společenství. Díky organizátoru poutí, p. Eliju Karloviću, některým kněžím a poutníkům byl zahájen cyklus pravidelných setkání, která se konají každý poslední čtvrtek v měsíci. Přítomným se rozdají texty poselství probíhajícího i předešlého měsíce s meditací. Slaví se mše svatá a kněz vede klanění před Nejsvětějí svátostí oltářní, jako v Medžugorji. To začalo před 15 roky, a k duchovnímu prospěchu mnohých, trvá dodnes. Společenství při františkánské farnosti sv. Jana v Pule je známé ne jen díky modlitbám, ale i angažovaností v liturickém a charitativním životě farnosti, ale též díky organizování poutí do Medžugorje, kterých se účastní mnozí staří, ale i noví poutníci. Společenství Královna Míru si připomínalo patnácté výročí aktivního působení v listopadu 2014. Spolu s poutníky s farnosti Žminj. Jejichž farář vedl eucharistickou slavnost za koncelebrace otců františkánů z tamnější farnosti. Kromě poutníků ze Žminja, byli na slavnosti i poutníci z dalších městských a předměstských farností města Puly. Po skončení mše svaté se pokračovalo v slavení v prostorách františkánského kláštera za radosného zpěvu církevních a dalších písní. I na dalších místech v Istrii jsou modlitební společenství poutníků, která se také angažují v organizaciji poutí ke Královně míru v Medžugorji.