Medžugorská statistika za rok 2016

05.01.2017 21:17

 

V uplynulém 2016. roce v Medžugorji

- Bylo podáno celkem 1 656 800 sv. přijímání, a při mších svatých koncelebrovalo 34 658 kněží.

- Pokřtěno bylo 65 dětí

- Zemřelo 46 osob. 

- Manželství uzavřelo 45 párů. 

- K prvnímu sv. Přijímání přistoupilo 65 dětí.

- Biřmováno bylo 80 biřmovanců.

(www.medjugorje.hr)