Medžugorská statistika za rok 2015

07.01.2016 14:45

V uplynulém, 2015. roce, bylo v Medžugorju podáno celkem 1 800 400 sv. přijímání, a při mších svatých koncelebrovalo 38 870 kněží. 
Ve farnosti Medžugorje v roce 2015 bylo pokřtěno 80 dětí, z toho je 30 děvčátek a 50 chlapečků.
Zemřelo 48 osob, 19 žen a 29 mužů;
Manželství uzavřely 34 páry;
První svaté přijímání přijalo 57 dětí, 28 dívek a 29 chlapců.
Svátost biřmování přijalo 81 biřmovanec.