Medžugorská statistika za měsíc duben 2019

12.05.2019 16:32

V měsíci dubnu bylo podle statistik ve farnosti Medžugorje podáno 158 000 svatých přijímání 

a při mších svatých koncelebrovalo celkem 2740 kněží, což je 91 denně.