Medžugorská farnost na setkání s papežem

09.06.2015 16:45

(www.medjugorje.hr)

Příchod papeže Františka do Sarajeva, v sobotu, 6. června 2015 shromáždila věřící v Bosny a Hercegoviny, jakož i věřící dalších zemí. Mezi poutníky bylo i 650 osob z farnosti Medžugorje, mezi nimi členové medžugorské Framy, farní sbor, spolu s medžugorským farářem, fra Marinkem Šakotou a ostatními kněžími z farnosti Medžugorje. Na Olympijském stadionu Koševo v Sarajevu zpíval největší církevní sbor jaký se kdy shromáždil v historii BiH na nějaké eucharistické slavnosti. Jeho součástí byl i medžugorský farní sbor Královny míru pod vedením sestry Ireny Azinović. Povzbuzení setkáním s papežem a jeho jeho silnými myšlenkami se věřící ve večerních hodinách téhož dne vrátili domů.