Medžugorje v Rio de Janiero

08.01.2018 15:25

Řeka milostí, která začala vytékat z Medžugorje v roce 1981 proudí i dnes a my všichni jsme součástí té řeky. Především jsou to farníci farnosti Medžugorje a potom i všichni poutníci, kteří z blízka i z daleka vytrvale a trpělivě již 37 roků přijíždějí do tohoto malého hercegovinského místa, kde nebe líbá zemi. Většina z nich si při návratu s sebou odvážela nějaký suvenýr jako památku na svoji pouť. Přitom, to mnohým nestačilo, chtěli si odnést i kostel sv. Jakova, Križevac, Kopec zjevení, všechen ten kámen a trní, vroucí hercegovské srdce, vzpomínky na vlastní obrácení, uzdravení, nový život se kterým začali. Ale jak? Je to těžko proveditelné. Ale protože je láska trpělivá, poutníci z Panamy, Hondurasu a Malawie přesto uspěli  v uskutečnění svých záměrů. Ve všech těch státech byly vystaveny téměř identické kostely jako je kostel sv. Jakova v Medžugorji. Milované děti Panny Marie chtěly i viditelným způsobem zůstat trvale spojené se svojí nebeskou Matkou a s Medžugorjem.

V těchto dnech v Medžugorji pobýval dr. Jose Ribamar Farias, lékař-pediatr z Rio de Janiera, zakladatel a vedoucí modlitební skupiny Královny Míru Rio de Janiero, který před dvěma roky začal se stavbou kostela podobného  kostelu sv. Jakova v Medžugorji. Tyto kostely, které jsou vystavěné podle medžugorského kostela, jsou vnějším znakem duchovního hnutí, které se z Medžugorje rozšířilo po celém světě.

Pana Fariasa jsme požádali o krátké svědectví:

„Všechno začalo už po mojí první návštěvě Medžugorje, od té doby jsem začal šířit poselství Panny Marie a spiritualitu Medžugorja po celé Brazílii. Zakrátko se chystám i vydávat rewie „Žijme Medžugorje“. Jak se zvěst o Medžugorji začala šířit a odeznívat jak ozvěna Brazílií, objevoval se i veliký zájem o toto místo. Zesnulý fra Slavko Barbarić, který mne vždy podporoval v mé činnosti, mi radil, abych založil modlitební skupinu, aby moje mise měla trochu oficiálnější charakter. Tak 8. září 1995 vznikla modlitební skupina Královna Míru o které chci říci, že je plodem hlubokého prožitku víry a obrácení, které jsem zažil tady v Medžugorji. Již následující rok sdružení Královna Míru organizovala první pouť. Poutě se snažíme organizovat za nejnižší možnou cenu, aby co nejvíce lidí mělo možnost jet na pouť do Medžugorje. Modlitba, půst, zpověď, svaté přijímání, četba Bible a klanění před Nejsvětější svátostí oltářní jsou součástí každodenního života členů modlitební skupiny Královny Míru R. J. Ve snaze konkretizovat Mariina poselství založili jsme sdružení , které nese název Svatý dům Milosrdenství ve kterém pomáháme chudým nemocným. Toto dílo lásky pokračuje prvořadě díky dobrovolníkům z modlitební skupiny a za pomoci Guida Schaffera, lékaře, současného kněze.

Jako misionáři Panny Marie vedeme ještě jeden projekt sociální pomoci a podpory obyvatelstvu v místech Maranhao a Vitoria de Mearim, ve kterých více než 500 dětí a mladých lidí pomáháme každodenně v jejich potřebách. Před dvěma roky jsme zahájili projekt výstavby repliky medžugorského farního kostela v Brazílii. To je momentálně největší projekt na kterém nyní pracujeme a nepochybuji, že s pomocí Boží Prozřetelnosti a Mariinou pomocí, ho i dokončíme.“ (Glasnik mira, č.12, prosinec 2017)