Medžugorje slavilo Květnou neděli

23.03.2016 14:50
(www.medjugorje.hr)

Květná neděle neboli neděle Utrpení Kristova nás uvedlo do Velkého týdne, přípravy na největší křesťanský svátek, Vzkříšení. Jako v minulých letech, liturgie Květné neděle, 20. března, začala na základech starého farního kostela. V liturgicky vedeném procesí, po četbě evangelia o vjezdu Páně do Jeruzaléma a požehnání ratolestí, ministranti, čtenáři, zpěváci, kněží a lid Boží – farníci a poutníci - vydali se k vnějšímu oltáři farního kostela sv. Jakova, kde byla v 11 hodin slavena pašijová mše, kterou vedl fra Karlo Lovrić, za spolupráce farního sboru pod vedením s. Irene Azinovićové. Kázal fra Vjekoslav Milićević. 

K medžugorským farníkům se i tento rok připojili mnozí poutníci z okolních míst BiH, Chorvatska a též ze zahraničí. 

Přes den, kromě čtyř chorvatských mší v 7,8,11 a 18 hodin, jsou slavené i mše svaté v jazycích zahraničních poutníků. Mnozí poutníci se připojili i k modlitbě růžence na Podbrdu ve 14 hodin. 

Kromě množství věřících, kteří se účastní pravidelného modlitebně-liturgického programu, jsou každý den stále větší řady těch, kteří trpělivě čekají na svátost smíření před medžugorskými zpovědnicemi. (sli-obrázky)

----------------------------------------------

Pro vás, kteří dobře znáte Medžugorje: V prosesí ve předu vlevo kráčí malý chlapec, to je vnuk Olgy Merkovićové, jedné z medžugorských tlumočnic do Slovenštiny. Za ním vlevo kráčí jeho bratr a třetí ministrant vlevo je pro změnu syn Katky, ženy Gorana, který podává svědectví o svém obrácení v Medžugorji. Katka kromě toho, že se stará o pět jejich dětí také v Medžugorji tlumočí do češtiny.