Medžugorje se připravuje na oslavy 38. výročí zjevení Panny Marie

16.06.2019 13:03

V sobotu, 15. června byla v Medžugorji zahájena Novéna (devítidenní pobožnost) ke Královně Míru. Každý den v 16 hodin během těchto devíti dnů bude modlitba růžence na Podbrdu, jako společná příprava na 38. výročí zjevení Královny Míru.

Téměř nepřetržitě k soše Panny Marie na Podbrdu, a zejména v této Novéně ke Královně Míru, vystupují skupiny poutníků ze všech končin světa. Během dne se v Medžugorji slaví mše svaté v různých jazycích, a večerní modlitební program na vnějším oltáři farního kostela začíná modlitbou růžence v 18 hodin, a o hodinu později je mše svatá.

V těchto dnech mnozí lidé také přistoupí ke svaté zpovědi k čemuž bude k dispozici velký počet kněží zpovídajících v mnoha jazycích.

V pondělí (24. června) o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele a den před 38. výročím Mariánských zjevení, jako každým rokem od roku 1992, bude časně ráno organizován mezinárodní Pochod míru od františkánského kláštera na Humci u Ljubušek do medžugorského farního kostela sv. Jakova.

(Pochod míru v roce 1992. založil Němec Hubert Liebherr. On, otřesen hrůzami válečného napětí v těchto oblastech, ještě s dalšími přáteli Medžugorje ze zahraničí, zahájil tento Pochod, s důvěrou ve slova Panny Marie, která řekla, že je možné růžencem i války zastavit.)

V úterý, 25. června je 38. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji. Mše svaté v chorvatském jazyce budou ve farním kostele slaveny od časného rána a hlavní mše svatá bude v 19 hodin. Po mešní slavnosti bude pravidelné měsíční celonoční eucharistické klanění. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena v kostele do 7 hodin ráno.

V těch dnech přicházejí do Medžugorje mnozí poutníci i pěšky, proto žádáme řidiče, aby zvýšili opatrnost při řízení a jezdili pomalu. (medjugorje.hr)

--- 

PS: Další zájemci o pouť na 38.výročí zjevení v Medžugorji - v roce, kdy Svatý otec František dovolil oficiálně organizované poutě do Medžugorje - se mohou nadále hlásit, například na tel. čísle 604 11 99 31 nebo na email monikamed@seznam.cz.