Medžugorje oslavilo svátek Povýšení sv. kříže

22.09.2019 23:11

Pater Ike Mandurić na Križevaci: Kříž je naše identita

V Medžugorji byl v neděli 15. září 2019 oslaven svátek Povýšení sv. kříže Kristova, který se v medžugorské farnosti tradičně slaví první neděli po svátku Narození Panny Marie. Slavnostní mše svatá, kterou vedl pater Ike Mandurić za koncelebrace medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty, a dalších 25 koncelebrantů a množství farníků a poutníků na Križevaci v 11 hodin.

Pater Mandurić na počátku mše řekl, že mnozí na Križevac donesli svoje radosti, svoji vděčnost, svoje bohatství, ale i svoje slzy, a svoje rány, i svoje vzdechy, svůj nářek a svoje prosby...

- Odhalujíc identitu kříže najdete způsob, jak se sjednotit s touto identitou, tím znamením, aby se stalo mým heslem, mým emblémem, ale i mým způsobem života... Jak to, co je vidět, tak to, co vidět není - že mám rád svůj kříž, řekl pater Mandurić, který připomněl výstavbu kříže na Križevaci, první mši svatou tam. Mluvil o kříži, který je naše naděje a vyzval všechny, aby uzavřeli smlouvu s křížem, aby slíbili kříži, že se každý z nás rozhodne ho uctívat.

- Slibme Pánu, že nebudeme žádat, aby nás sňal z kříže. Nesnímej nás z kříže, ale drž nás na kříži jako až do teď. A obohacuj nás na kříži jako doposud. Chraň naše duše! Chraň naši naději! Chraň naši víru! Nesnímej nás z kříže, Pane, ale dej nám poznat Tebe na něm, abychom dále byli lidmi, kteří milují, kteří jsou ušlechtilí, kteří hoří pro svoje hodnoty, a kteří se modlí a přicházejí k Panně Marii, řekl pater Ike Mandurić, a zdůraznil, že ti, kteří hledí na kříž, hledí do budoucnosti''.

A mezi těmi, kteří hledí na kříž a do budoucnosti byly řeky poutníků z celého světa, a mnozí z nich přišli i pěšky na pouť na Križevac.

Mešní slavnost z Križevace v přímém přenosu přenášela i Radiostanice Mir Medžugorje. (medjugorje.hr)