Medžugorje oslavilo 36. výročí mariánských zjevení

27.06.2017 01:35

Za přítomnosti množství poutníků ze všech kontinentů bylo v Medžugorji v neděli 25. června 2017 slavnostně oslaveno 36. výročí mariánských zjevení. Kromě domácích poutníků z Chorvatska a Bosny - Hercegoviny v Medžugorji ve větších, organizovaných skupinách pobývaly poutníci z Ekvádoru, Kolumbie, Uruguaye, Panamy, Guatemaly, Ugandy, Španělska, Slovenska, Slovinska, Itálie, Polska, Francie, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Koree, Libanonu, Finska, Belgie, Holandska, Brazílie, Portugalska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Hong Kongu, USA, Kanady, Irska a Anglie.

Kromě obvyklých dopravních prostředků, nezanedbatelná část poutníků přišla i pěšky, aby tak splnili svoje zaslíbení a poděkovali za přijaté milosti.

 

vizionáři Marija a Ivan se modlí Magnifikat na závěr mše svaté

Kněží byli k dispozici pro svátost smíření již od časného rána. Během dne bylo ve farním kostele, na vnějším oltáři a v kapli klanění slaveno 21 mší, z toho 7 mší v chorvatštině a 14 v cizích jazycích. 

Hlavní večerní modlitebně-liturgický program začal v 18 hodin modlitbou růžence a pokračoval mší svatou v 19. hodin, které předcházelo slavnostní procesí kněží se sochou Panny Marie, kterou nesli členové humanitárního sdružení Mariiny ruce. Večerní mši svaté na vnějším oltáři medžugorského farního kostela předsedal fra Damir Pavić, tajemník Provincie Bosny Srebrene, za koncelebrace  191 kněze. Večerní mešní slavnost svým zpěvem  provázel medžugorský sbor Kraljice Mira pod vedením s. Irene Azinović. Na závěr mešní slavnosti pronesl pozdravná a děkovná slova medžugorský farář fra Marinko Šakota a vizionáři Ivan a Marija se pomodlili Magnifikat.

Za přítomnosti mnoha zahraničních i domácích novinářů, večerní modlitební program v přímém přenosu přenášela radiostanice Mir-Medžugorje,jejíž vysílání je možné sledovat i na internetové stránce medjugorje.hr. (foto) (medjugorje.hr - mírně upraveno)