Medžugorje oslavila svátek svého patrona sv. Jakuba poprvé v přítomnosti svého apoštolského vizitátora

28.07.2018 16:47

Medžugorje oslavila slavnost sv. Jakuba, patrona farnosti

Slavnost sv. Jakuba, patrona farnosti Medžugorje, byla slavnostně oslavena ve středu 25. července 2018. Mše svaté v chorvatštině byly slaveny v 7, 8, a 19 hodin.  Hlavní mši svaté v 11 hodin předsedal fra Goran Azinović společně s arcibiskupem Henrykem Hoserem, apoštolským vizitátorem pro farnost Medžugorje, který po ukončení mešní slavnosti oslovil medžugorské farníky příležitostným projevem ze kterého uvádíme závěrečnou část:

My, medžugorčani, máme velikou zodpovědnost vůči celému světu. Protože Medžugorje se skutečně stalo světovým centrem modlitby a obrácení, a proto se Svatý Otec staral a poslal mne, abych pomohl otcům františkánům organizovat toto místo přijetí, které je místem pramene milosti“.

Před mší svatou z farního kostela vyšlo tradiční procesí se sochou sv. Jakuba, kterou tento rok nesli farníci z Miletiny. Mešní slavnosti se kromě 36 kněží účastnil věrný lid, poutníci, a přátelé z okolních míst. Liturgický zpěv zajistil Smíšený sbor „Královny míru“  pod vedením sestry Ireny Azinović.

Ve farnosti v minulých dnech probíhal jako příprava na slavnost jejího patrona i devítidenní modlitební a duchovní program. I tohoto roku se do oslav zapojili medžugorští farníci, a tak měla každá jednotlivá část farnosti svůj den během novény od 16. do 24. července: Miletina, Vionica, Šurmanci, Bijakovići, Medžugorje, Majčino selo, Frama Medžugorje, terciáři i humanitární sdružení Mariiny ruce.

V Medžugorji bylo ten den slaveno 13 mší svatých, a v Informační kanceláři jsou zaevidovány skupiny poutníků z Itálie, Irska, Polska, Francie, Česka, Slovenska, Ukrajiny, Číny, Kanady, USA, Rakouska, Německa, Maďarska, Vietnamu, Sri Lanky, Libanonu a Koreje.(medjugorje.hr)