Medžugorje - místo nového probouzení

22.12.2017 17:02

(Fra Goran Azinović)

V prosinci si člověk snad nejvíce uvědomuje čas.

Další rok se chýlí ke konci a na jeho konci se uzavírají účty, vynáší posudky a líčí události. Málo komu se stýská po čase, který uplynul, protože člověk stále doufá v nějaké nové, lepší časy.  Martin Heidegger ve své době řekl: „Budoucnost je zásadní doba."

Dnešní člověk je nějak zatížený budoucností. Mnozí se chtějí dozvědět jaké budou mít zdraví, ekonomický rozpočet a společenské postavení. Možná právě proto tak vesele a hlučně očekáváme příchod nového roku. Tím způsobem jako bychom se my lidé chtěli zříci minulosti a obejmout budoucnost.

Jedním z častých otázek v měsíci prosinci je: „Kam pojedete na  Nový rok?  Lidé chtějí někam odjet, protože věří, že ke změnám nemůže docházet na starých místech a proto se vydávají hledat nové. Nový rok je ta pravá příležitost k výletu. A turistické agentury nabízejí stále atraktivnější destinace. Nabídka k cestování je přebohatá a města se každým rokem předhánějí, které získá titul místa nejlepšího uvítání nového roku.

V Americe v minulém roce prováděli průzkum ve kterém hledali odpověď na otázku, jaká jsou nejužívanější slova v měsíci prosinci. Výsledky ukázaly, že na seznamu prvních deseti se nacházejí slova: koupit, dárek, očekávání, počátek, Nový rok, veselé vánoce, cestování, obchod, jídlo, dolar, Děda mráz, sníh, atd. Zajímavé je si povšimnout, že v seznamu není  uváděn Ježíš Kristus. A jestli někde uváděn je, pak jistě ne mezi prvními deseti. Bohužel, stále více lidí nespojuje prosinec se svátkem narození Ježíše Krista, jako by byl Ježíš vyhnán ze svého měsíce. Jakoby Bůh, tedy Kristus, vymizel z lidského srdce a veškeré oslavy se zúžily na zvýšenou konzumaci a přemrštěnou slavnostnost.  A tak se jeden z největších křesťanských svátků, který je současně i největší rodinný svátek, pomalu zamlčuje nebo obratně skrývá.

Prosinec je měsíc, který se stále více proměňuje ve svátek kapitalizmu, protože je to měsíc největší spotřeby. Měsíc ve kterém se slaví lidský život. Narození Ježíše Krista a Jeho příchod v těle, se stal měsícem, který je stále více proti životu. Lidé jsou pomocí malých displejů bombardováni různými dietami, stále se jim předhazuje, jak se mají vyhýbat jídlu a na druhou stranu jsou povzbuzováni ke konzumaci alkoholu a k uvolněnosti. P. Tomislav Ivančić při jedné příležitosti řekl: „Dnešní svět chce lidi jenom léčit z problémů a závislostí do kterých je tentýž svět uvedl. Nikdy nebude existovat nikdo kdo by chtěl lidem pomoci ještě před závislostí, kdo by jim pomáhal, aby vůbec neupadli do hříchu a závislosti. Nikdo. Nikdo kromě Ježíše Krista a Církve.“

Psychologové prohlašují, že měsíc prosinec je měsícem největší roztržitosti. Jaká absurdita! Namísto, aby v tomto měsíci byli všichni usebraní a klidní, protože očekávají narození Ježíše Krista, jsou lidé většinou nervozní a hlukem se snaží přehlušit prázdnotu.

V dávných dobách bojující vojáci vycházeli ze zákopů a jedni druhým blahopřáli k narození Ježíše Krista, a dnes, Bohužel, je člověk stále více otráven neklidem a neschopný využívat čas, který mu je darován. Svatý Augustin řekl: „Využij čas, protože čas je Boží dar. Člověk vtiskuje povahu svému času, on vytváří dobrý nebo špatný čas. Na člověku záleží, jak se do svého času ponoří.

Proti tomu všemu je Medžugorje. Lidé z celého světa přicházejí, a zvláště pak mladí, aby v míru očekávali Nový rok. Oni přicházejí z hluku světa do ticha medžugorského kostela. V Medžugorji se Nový rok očekává slavením mše svaté. Lidé si přejí, aby měli požehnaný čas, když děkují za minulost, které se nezříkají, přestože byla plná pádů a poklesků. Všechna svoje povstání i pády přednášejí před Pána, aby ve mši svaté skrze kněze Bůh všechno požehnal a naplnil pokojem. Oni si přejí, aby jejich nepokoj požehnal Ježíš, který je mír sám. Nejsvětější okamžik je pozvedání Těla a Krve Kristovy. Pohledem ke Kristu se vstupuje do Nového roku. Úplně opačně od hluku, ohňostrojů a promilí alkoholu. Je to ojedinělý fenomen, že navzdory hluku světa a oslav, přicházejí mladí do ticha a míru, aby nalezli Boha ve svém srdci.

Cílem prosince je objevit Dítě Ježíše a Ono, aby nám přineslo mír a požehnání. To je jediný smysl nejpodivuhodnějšího měsíce.

Rozmysleme si, jak oslavíme měsíc Ježíšova narození a kde, a jak vykročíme do nové doby? Maria nauč nás míru, protože jenom tak budeme moci najít i Novorozence položeného v jesličkách.