Medžugorje má nového faráře

19.08.2022 09:16

V neděli 14. srpna 2022 byl v medžugorském farním kostele sv. Jakova slavnostně uveden do služby faráře medžugorského fra Zvonimir Pavićić. Mši svaté předsedal mons. Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, za koncelebrace dosavadního faráře fra Marinka Šakoty, nového medžugorského faráře, fra Zvonimira Pavićiće a dalších kněží. Na počátku samotného obřadu uvedení fra Zvonimíra Pavićiće do služby faráře, přečetl fra Antonio Primorac dekret biskupa mostarsko-duvanského , mons. Petra Paliće, kterým je fra Zvonimir jmenován do funkce nového faráře Medžugorje.

Potom fra Zvonimir Pavičić obnovil sliby složené při kněžském svěcení a převzal klíče kostela, aby s mocí spravoval lid, který mu Bůh svěřuje, aby uděloval svátosti a zasloužil si jednou se svým stádcem vejít do věčných příbytků. Potom svěcenou vodou požehnal sebe a všechny věřící shromážděné na této mešní slavnosti a ve svém kázání se krátce zamyslel i nad dnešním evangeliem a řekl o rozdělení, že nenastává jen mezi námi a jinými lidmi, ale že může nastat i v nás samých pokaždé, když ustupujeme od Božích přikázání a vydáme se cestou menšího odporu, abychom se líbili společnosti.

Není vždy snadné uvést vlastní život do souladu s Božím slovem, ale není to nemožné. Nemáme se bát odsouzení společností a ani možného rozdělení. Když je nám těžko stát proti těm, kteří odmítají Boha, máme jako žalmista zvolat to, co jsme dnes všichni zpívali: „Pane, na pomoc mi pospěš“, a Pán přijde na pomoc a bude naší silou, naším Spasitelem. Že není nemožné uvést svůj život do souladu s Božím slovem nám říká i tak veliký zástup svědků, tak mnozí světci o kterých se mluví i v Listu Židům. Ať oni jsou nám stálým ukazatelem směru, že svým životem máme stále směřovat k Bohu a uvádět jej do souladu s Božím slovem. Ať nás jejich přímluva stále provází a zvláště mateřská přímluva Královny míru a nebeská přímluva našeho patrona, sv. Jakuba, řekl fra Zvonimir Pavičić, který na závěr mešní slavnosti požádal všechny shromážděné, aby se modlili za něj a za kněze působící v této farnosti, aby mohli dobře sloužit Bohu i lidem.

Dosavadní farář, fra Marinko Šakota, vyzval všechny, aby poděkovali Pánu a Matce Marii za nového faráře a na závěr poděkoval Pánu, Panně Marii a farníkům za všechno co bylo v uplynulých letech a požádal o odpuštění, jestliže někomu ublížil.

(přeloženo z medjugorje.hr)