Medžugorje je zdrojem velikých milostí

12.01.2015 21:42

Kněz Yozefu Balikuddembe Ssemakula pochází z Ugandy, ale svojí kněžskou službu koná v USA. Kněz je 21 roků. Před několika dny byl v Medžugorji již potřetí. Poprvé a podruhé přijel se skupinou poutníků, ale cítil, že potřebuje být více sám a více s modlit. Jak sám říká: "Měl jsem už tehdy jednu misi, poslání, a to, abych se modlil za rodiny, za uzdravení rodin. A když jsem byl tady, řekli mi lidé se kterými jsem mluvil: „Což ty nevíš, že Panna Marie říkala něco o tvé misi, o tvém poslání? Byl jsem překvapen, nevěděl jsem o tom nic. Řekli mi, že je mé poslání v poselství z 25. března 1997.  Přečetl jsem si a pochopil, že hluboká souvislost mezi Pannou Marií v Medžugorji a mým posláním. Cestuji po celém světě a mám poslání uzdravovat rodiny, učit je jak se mají modlit, a jak všechny rány, které jsme dostali mají vliv na naše chování. Mohu říci, že Medžugorje je místem na které se každý člověk chce vrátit. Když sem člověk jednou přijde, cítí, jakoby byl na nějaké udici, která ho znovu přitahuje zpět. Opravdu myslím, že je toto místo velmi mimořádné a je zdrojem velikých milostí.”