Mary´s meals sytí už 2 000 000 hladovějících dětí světa

26.09.2021 22:54

Mary´s meals sytí dva miliony dětí v 19 zemích

Za pouhých šest roků potom co dosáhly významnou mez – poskytování jídla pro milion dětí každý den – zveřejňují Marys meals informaci o dalším úspěchu.

8. září 2021 ve svátek narození Blahoslavené Panny Marie, Mary´s meals (Mariina jídla) zveřejnily, že v současnosti každý školní den sytí více než dva miliony dětí v 19 ti nejchudších zemích po celém světě.

Marina jídla umožňují každodenní jídlo dětem v rámci školního programu v 19 zemích: Malavie, Liberie, Zambiji, Zimbabve, Haiti, Keni, Indii, Jižním Sudanu, Ugandě, Etiopii, Beninu, Libanonu, Sirii, Mjanmaru, Tajlandu, Ekvadoru, Nigerii, Madagaskaru a Rumunsku.

Tato organizace zajišťuje jedno jídlo denně na místě vzdělávání, aby tímto způsobem přitahovala chronicky chudé děti do  učeban, kde se jim dostává vzdělání, které jim v budoucnosti bude východiskem z chudoby.

Když byly školy uzavřené kvůli pandemii Covid-19, tato humanitární organizace prováděla distribucu balíků jídla a hygienických potřeb v místních společenstvích. Tímto způsobem distribuce se Mariina jídla nadále dostávala k téměř všem dětem, které byly i před pandemií zapojeny do programu výživy Maryś meals.

Činnost Maryś meals pochází z Medžugorje, a tato mezinárodní organizace je plod Medžugorje a plod modlitby.

Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel a výkonný ředitel Maryś meals, řekl že ''dnes slavíme neuvěřitelnou chvíli v historii  Mary´s meals''.

''Dnes dva miliony dětí přijímá jídla, která jim umožňují Maryś meals na místě vzdělávání. Když jsme se vydali před téměř 30 ti roky touto cestou, byli jsme překvapeni dobrotou lidí, kteří tehdy dávali své dotace, dobrotou, která nepřestává ani dnes. Děkuji vám z celého srdce jménem každého z těch dětí, za všechny malé skutky lásky, které přinášíte na tento ohromný stůl Mariiných jídel. Díky vám a prosím vás, abyste tak pokračovali i nadále'', řekl Magnus MacFarlane-Barrow, a dodal: 'tento šťastný den právě ukazuje, že naše vize je možná''.

Mariina jídla měla, mírně řečeno, skromné počátky: jednorázový dobrý skutek z chatrče ve skotských horách časem přerostl na malý program výživy ve škole v Malavii jejíž cílem bylo zajišťovat nejnutnější jídlo pro asi 200 dětí ve dvou školách. Teď  více než 30 procent dětí ve věku do základní školy v Malavii dostává výživná jídla, která ve školách podávají místní volontéři,  jejichž touhou je pomoci každé následující generaci rozvíjet světlejší budoucnost.

Poskytování každodenních jídel na místě vzdělávání pomáhá dětem, aby navštěvovaly školu a zaměřovaly se na učivo, dodává jim svobodu k učení a příležitost naplnit jejich vlastní potenciál. MacFarlane-Barrow často uvádí, že ten neuěřitelný nárůst tohoto sdružení je umožněný velkým množstvím skutků lásky ze všech končin světa. 

Průměrné výdaje na výživu jednoho dítěte Mariinými jídly za celý školní rok představuje 35 KM,  a organizace Mary´s meals, tedy Mariina jídla se zavazuje, že z každé dotace vydá minimálně 93 procenta přímo na humanitární aktivity.

''To je možné díky tomu, že většinu práce organizace vykonává armáda oddaných dobrovolníků – v samotné Malavii jich je 80 000. Kromě vysokého počtu volontérů a podepiratelů po celém světě, Mary´s meals zvláště vděčí za podporu mladým v Medžugorji. Mladí lidé dali velikou podporu týmu Mariiných jídel při Mladifestu, jako i při natáčení na kopci zjevení u  sochy Panny Marie'', uvádějí z Mary´s meals ve své zprávě ve které líčí jak se nedávno kopec zjevení v Medžugorji obarvil bleděmodrými tričky, protože více než 80 osob - což byly volontéři, průvodci, františkánská mládež a další přátelé Mary´s meals – shromáždilo kolem sochy Panny Marie, aby tak vytvořily číslici 2 000 000 znázorňující počet dětí, které nyní sytí Mariina jídla.

''Tato skupina, nosící nápadná trička Maryś meals, se vydala na kopec zjevení za modlitby růžence a tak děkovala Panně Marii za tento překrásný dar'', dodali na závěr této zprávy spolupracovníci organizace Mary´s meals.