Marija vizionářka o mimořádném zjevení Panny Marie 20. 6. 2024 vyprávěla:

21.06.2024 22:23

"V čase zjevení, když Panna Maria přišla, dívala se na nás všechny. 

Já jsem jí doporučila nás všechny, všechny naše úmysly, všechno co máme na srdci, zvláště všechny nemocné na duchu i na těle. Pannu Marii jsem prosila, aby se přimlouvala před svým Synem Ježíšem za Mír ve světě. Panna Maria vztahla ruce a dlouho se nad námi modlila ve svém svém mateřském jazyce. Všem nám požehnala a řekla: "Ve stejném čase a na stejném místě" a odešla do Nebe."