Mariina přítomnost mezi námi

26.01.2014 11:38

Vizionářka Marija Pavlović Lunetti:

Mariina přítomnost mezi námi je nesmírný dar, který nemůžeme pochopit.

Chci k vám promluvit o přítomnosti Panny Marie mezi námi každý den. My hluboce věříme, že Mariina přítomnost mezi námi je nesmírný dar, který nemůžeme pochopit.

Říká se, že Panna Maria vždycky přichází v klíčových okamžicích. Tady se představila jménem Královna Míru. Přesně o deset roků později, když začala válka na našem území, jsme pochopili proč. Přesně třetí den zjevení Panna Maria plakala. Za jejími zády byl temný kříž. Řekla: „Mír, mír, mír. Mír mezi člověkem a Bohem!“ Mnohokrát jsme se ptali, co znamená to poselství. Začali jsme vyzývat všechny lidi, ať se usmíří v rodině, s lidmi se kterými mají spory, protože to Panna Maria žádala. Slyšeli jsme mnohá svědectví lidí, kteří měli mezi sebou spory a usmířili se.

Ale Panna Maria se přesto u toho nezastavovala. Chce něco více. Řekla, že modlitbou a půstem se mohou i války odvrátit.  

To jsme zakusili, zvláště, když začala válka tady na Balkánu. Dobře si vzpomínám na svědectví splitského arcibiskupa, který řekl, že u nás nebude válka, protože my se modlíme, protože se držíme Mariiných poselství. Opravdu to tak bylo.

Arcibiskup otevřel svoji kapli na adorace ve dne i v noci pro všechny, kteří se chtěli modlit. Bohu díky, ve Splitu nebyli ani mrtví ani zbořeniny. Věřím, že je to proto, že se modlili. Panna Maria nás vyzvala, abychom byli modlitba, abychom se obraceli a začali měnit svůj život od zlého k dobrému, abychom Boha dávali na první místo ve svém životě. Kdo dává Boha na první místo, nemůže nenávidět, může jenom milovat, protože Bůh je láska.

 (medjugorje-info.com)