Mariánský měsíc květen se vyznačuje zvýšenou poutní aktivitou

22.05.2022 22:40

Měsíc květen v Medžugorji letos začal překrásnou slunnou třetí velikonoční nedělí, v níž jsme též slavili Slavnost svatého Josefa Dělníka. Teplota slunce jakoby ohlašovala nový počátek a novou, větší aktivitu domácích i zahraničních poutníků v medžugorské farnosti.

Tak se z Informační kanceláře dovídáme, že v Medžugorji pobývají poutníci z Německa, Španělska, Srbska, USA, Slovinska, Itálie, Francie, Anglie, Maďarska, Slovenska, Brazílie, Chorvatska, Bosny-Hercegoviny, Polska a také Česka. Od počátku května přijelo do Medžugorje 7 autobusů poutníků a to kromě menších skupin, které přijíždějí auty. To je v posledních letech z malého českého národa opravdu obdivuhodné. Dnes v 6. neděli velikonoční je tu 18 českých poutníků a zítra se očekává příjezd další skupiny asi 20 poutníků.

Díky Bohu a Panně Marii za obnovený zájem o poutě na toto posvátné mariánské modlitební místo!

Toto je skupina z 1. květnového autobusu na vrcholu Križevace po dokončené křížové cestě.