Maria je veliký příklad pro nás všechny

13.12.2022 13:00

Ve svátek Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie (8. prosince) předsedal hlavní mešní slavnosti v medžugorském kostele sv. Jakova apoštolský vizitátor se zvláštní  úlohou pro farnost Medžugorje arcibiskup Aldo Cavalli za koncelebrace 16 kněží.

Ve svém kázání se zaměřoval na dnešní úryvek z Lukášova Evangelia, který jak řekl ''nám popisuje setkání Boha, prostřednictvím anděla Gabriela, s Marií, která přebývala v Nazaretě, neznámé vesnici v Galiley''.

Potom arcibiskup Cavalli analyzoval, jak se vyjádřil ''toto významné setkání.''

''Především, jméno Maria bylo v Izraeli velmi rozšířené. Připomeňme si jen prorokyni Mirjam, sestru Arona, který byl bratrem Mojžíše. Pozdrav vyjadřuje okamžitě významnost tohoto setkání. Anděl řekl Marii: 'Raduj se ty, která jsi proměněná milostí, Pán je s tebou'. Tato věta znamená: Bůh tě volá ke zvláštnímu poslání a zajišťuje ti svoji ochranu.

Evangelium nám přibližuje jak Maria pozorně zvažuje Andělova slova. Anděl trvá na volbě,  kterou Bůh chtěl naplnit skrze Marii: milost. 'Našla jsi milost u Boha'. Později Marii říká: 'Staneš se Matkou'. Maria odpovídá: 'To není možné! Já stále ještě nejsem vdaná'.

Anděl jí odpovídá: 'Duch Boží, Duch Svatý na Tebe sestoupí. Staneš se Matkou Syna Nejvyššího, Syna Božího'.

Maria Bohu odpovídá „ANO“: 'Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova''', řekl arcibiskup Cavalli, a dále uzavírá svoji homílii myšlenkami: ''Maria z Nazareta, podle milosti vyvolená, hovoří s Bohem, uvažuje nad posláním, které jí Bůh chce svěřit, přijímá, spolupracuje celým srdcem na Božím záměru, který se uskuteční právě skrze ni''. Na závěr všem pan arcibiskup dává Blahoslavenou Pannu za vzor: ''Maria je veliký příklad pro nás všechny''. (přeloženo z medjugorje.hr)