Májové poutě Poláků

13.05.2021 12:38

Začátek měsíce května v Medžugorji je poznamenán příjezdem několika polských poutních skupin.

Po dlouhých měsících nepřítomnosti přijel opět pan Edward Kociubinski, vedoucí turisticko-poutnické agentury "MAGNIFICAT" se skupinou 35 polských poutníků. Jeho agentura působí od r.1993 v polském městě Rzeszówu a je jednou z těch, které snad nejčastěji organizují poutě z Polska do Medžugorje.

Skupinu shromáždila během několika dnů paní Stasia, pro kterou je to již 25. pouť do Medžugorje. Ona pozvala svoji rodinu, přátele, známé – věděla, kdo prožívá nějakou krizi, bolest, problém (jako jedna poutnice, která nedávno ztratila manžela). Říkala jim jenom: „Neber žádné léky, tvůj lék tě čeká v Medžugorji. Podívej, přijeď ke své Matce, ona tě zve!“ A všichni to pozvání přijali. Jedné poutnici PCR test dopadl pozitivně, takže jet nemohla. Ostatní přijeli bez problémů na hranicích. Celou 25ti  hodinovou cestu se intenzivně modlili, aby všechno prošlo v pořádku.

Ve skutečnosti bylo více lidí, kteří měli zájem jet, ale kvůli epidemiologickým omezením nebylo možné vzít více poutníků, proto Edward plánuje přijet s dalšími poutníky za několik dnů. Nikdo se nebojí cestování, všichni cítí pozvání Panny Marie a říkají: „Ani třetí světová válka nám nezabrání, abychom znovu přijeli k naší Matce! Budeme jezdit až do smrti!“

V Medžugorji je i druhá skupina polských poutníků z Krakowa. Přijeli s agenturou "WAJ“. Je jich 39 mezi nimiž jsou i tři děti. WAJ je zkratka názvu Wspólnota Akademicka Jezuitów (Jezuitské akademické společenství), kterou založili  studenti Krakowské univerzity se sídlem v Bazilice Nejsvětějšího Sdce Ježíšova v Krakowě. Byla založena v roce1969 a organizuje poutě do různých svatyní světa, a od r. 2001 začala i s poutěmi do Medžugorje. Letos, po této pouti od 1. – 9. května, plánují přijet ještě 7 krát. Další pouť by měla být na výročí zjevení Panny Marie. Tato pouť, kterou vypravil organizátor Jan je jeho první od září 2020. Jan sdělil, že nyní je v Polsku lehčí situace, neplatí již policejní hodiny, školy a celý život se pomalu vrací k normálu, což jim dává naději, že se i naplánované termíny poutí do Medžugorje tohoto roku přes všechny potíže uskuteční.