Magnus MacFarlane Barrow:„Mariina jídla jsou plodem Medžugorje a milosti, která se zde vylévá“

15.04.2016 14:26
(www.medjugorje.hr)

       Magnus MacFarlane Barrow ze Skotska, je zakladatel organizace Mary’s Meals (Mariina jídla). Při příležitosti představení knihy „Baraka koja je nahranila milijun djece“ (Chatrč, která nasytila milion dětí) Magnus mluvil v programu radiostanice „Mir“ Medžugorje o souvislostech s Medžugorjem: 

„V roce 1983 jsem poprvé přišel na pouť do Medžugorje se svými bratry a sestrami. A ten týden, který jsme prožili zde opravdu změnil náš život. A to obnovilo naší víru. Mně bylo teprve 15 roků, mojí nejstarší sestře 19. Když jsme se vrátili domů, naši rodiče viděli, že se v nás něco opravdu změnilo. Začali jsme je každý večer zvát k modlitbě růžence. To pro ně bylo překvapení, protože do té doby zvali oni nás, abychom se modlili společně jako rodina. Potom oni přijeli do Medžugorje a měli podobný zážitek. A to moje rodiče povzbudilo, abychom náš malý hotel, který jsme tehdy měli, proměnili na místo modlitby a duchovních seminářů. A stal se místem kam i dnes lidé přicházejí, aby měli duchovní zážitky. A už to vám říká dost o tom, jak naše návštěva Medžugorje změnila můj život a život mojí rodiny“. Magnus mluvil i o počátcích humanitární práce: „O deset roků později, jsem si uvědomoval, že je tady válka. Jednoho večera jsem se díval v televizi na program, ve kterém se mluvilo o tom, jak tady uprchlíci trpí. A tehdy jsem promluvil se svým bratrem o tom, že by bylo dobré pomoci těm lidem. A vyzvali jsme lidi, abychom shromáždili nějakou pomoc. Pěstovali jsme tehdy lososy, vzali jsme si  týden volna a osobně jsme přivezli pomoc. A když jsme se vrátili domů, myslel jsem, že se vrátím ke své každodenní činnosti. 

Ale Bůh měl jiný plán. Protože, když jsme se vrátili domů, do našeho domu začala přibývat pomoc, kterou lidé zasílali. Modlil jsem se na ten úmysl a rozhodl jsem se přerušit svoji tehdejší práci, prodal jsem dům a koupil jsem malý kamion. A pak jsem tím kamionem celé roky odjížděl ze Skotska a dovážěl pomoc do této oblasti. To je samotný počátek, a  nebylo to nic co bych já naplánoval“, říkal Magnus, a dodával, jak vznikla "Mariina jídla":

  „Začal jsem s jedním malým projektem v Malaviji. V 2002. roce tam vládl veliký hlad. Přiváželi jsme do vesnic potravu. Místní kněz mne odvedl do jedné rodiny v té vesnici. Otec rodiny zemřel, a matka byla na smrtelné posteli. Kolem ní bylo šest dětí. Začal jsem rozhovor s jejím nejstarším synem, bylo mu asi 14   roků. Zeptal jsem se ho v jednu chvíli, co by si přál v životě. Řekl mi, že si přeje mít dost jídla a že si přeje jít do školy. Můžeme říci, že Mariina jídla byla určitým druhem odpovědi na tu jeho odpověď. Pochopili jsme, jestli se nám podaří zajistit jedno jídlo ve škole každému dítěti, mohli bychom tak uspokojit jeho potřeby. A co je zajímavé, tím způsobem bychom jim umožnili vzdělání, což by je v důsledcích osvobodilo. My od počátku věříme, že je toto dílo Panny Marie“. 

 

A o významu Medžugorje v jeho životě dnes Magnus říká:

„Medžugorje pro mne znamená mnoho. Jsem tady teď s manželkou a dětmi. Jako rodina přicházíme co možná nejčastěji. Když říkám, že jsou Mariina jídla plodem modlitby, pak myslím na to, že jsou Mariina jídla plodem Medžugorje a milosti, která se zde vylévá. Vím, že existují mnohé plody Medžugorje, a já věřím, že je to jeden z těch plodů“.