LITANIE K SV. JOSEFOVI

16.03.2014 00:00


Ve středu 19.března budeme s Církví slavit Slavnost sv. Josefa. Máte zde připravenou pobožnost, kterou se můžete vhodně připravovat k oslavě svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Pěstouna Pána Ježíše.

+ + +

  Pane, smiluj se nad námi.

 Kriste, smiluj se nad námi.

 Pane, smiluj se nad námi.

 Kriste, uslyš nás.

 Kriste, vyslyš nás.

 Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.

 Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.

 Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.

 Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

 Svatá Maria, oroduj za nás!


Svatý Josefe,


Slavný potomku Davidův,


Světlo patriarchů,


Ženichu Boží Rodičky,


Cudný strážce Svaté Panny,


Pěstoune Syna Božího,


Starostlivý ochránce Kristův,


Hlavo Svaté rodiny,


Josefe spravedlivý,


Josefe přečistý,


Josefe moudrý,


Josefe statečný,


Josefe pokorný,


Josefe nejvěrnější,


Zrcadlo trpělivosti,


Milovníku chudoby,


Vzore dělníků,


Ozdobo domácího života,


Ochránce panen,


Oporo rodin,


Útěcho ubohých,


Naděje nemocných,


Záštito umírajících,


Postrachu zlých duchů,


Ochránce Církve svaté,

 


Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

K. Ustanovil ho pánem domu svého

L. A správcem všeho statku svého.

 

Modleme se:

Bože, který jsi ráčil ve své nevýslovné prozřetelnosti vyvolit svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej prosíme, abychom si toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi, zasloužili mít přímluvcem v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.