Letošního Mladifestu se zúčastní významní zástupci církevní hierarchie

23.07.2021 13:43

Letošní 32. Festival mládeže v Medžugorji se bude konat od 1. do 6. srpna pod heslem „Co dobrého mám dělat?“ (Mt 19, 16)

Program letošního Mladifestu na rozdíl od loňského se skládá z dopoledního a odpoledního programu (modlitby, písně doprovázené mezinárodním orchestrem a sborem, kateheze, svědectví) též večerního programu (růžence, eucharistie, klanění, modlitby se svícemi, modlitby před křížem, hraného filmu komunity Cenacolo...).

I tohoto roku očekáváme veliký počet církevních hodnostářů, což nám potvrdil i medžugorský farář, fra Marinko Šakota. 

Mešním slavnostem na Mladifestu budou předsedat: kardinál Robert Sarah, apoštolský nuncius v BiH, arcibiskup Luigi Pezzuto, arcibiskup Tadeusz Wojda, biskup Guido Gallese a fra Miljenko Šteko, provinciál Hercegovské františkánské provincie.

''Příjezd kardinála Saraha, arcibiskupa a biskupa na Mladifest je velikou událostí a velikou radostí pro nás všechny. Mladí jsou šťastní, když vidí, že jsou pastýři s nimi, a pastýři jsou šťastní, když vidí tolik mladých, kteří se modlí a slaví Pána'', řekl  nám fra Marinko Šakota, který nemá žádné odhady co se týká počtů mladých, kteří se budou účastnit letošního Mladifestu, ale dodává: 'Ať jich přijde kolik chce, všichni budou vítáni''.