Letošní seminář VEDOUCÍCH POUTNÍCH A MODLITEBNÍCH SKUPIN

27.01.2014 13:58

21. mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center a medžugorských, modlitebních a charitativních skupin

Jedenadvacáté mezinárodní setkání  organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin  souvisejících s Medžugorjem, se bude konat v Medžugorji 

od  3. do 7. března 2014 

Tématem tohoto setkání:
 
«…Hle, Matka Tvá » (J 19, 27)
 

 PROGRAM

Pondělí 3. 3.
    14, 00  Registrace účastníků
    17, 00  Večerní modlitební program v kostele
 
Úterý, 4. 3. 
    9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní
    9,30     Přednáška
               Přestávka
    11,00   Setkání a rozhovor s přednášejícím

    15,00   Práce v jazykových skupinách
    17,00   Večerní modlitební program v kostele
    21,00   Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní
 
Středa, 5. 3.  (Popeleční středa)
    9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní
    9,30     Přednáška, rozhovor
                Přestávka
    11,00   Setkání a rozhovor s přednášejícím
    14,00   Modlitba na Križevaci
    17, 00  Večerní modlitební program v kostele
    20,30   Setkání účastníků s farářem

Čtvrtek, 6. 3.
       9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní
       9,30     Přednáška
                  Přestávka
     11,00     Setkání a rozhovor s přednášejícím

     15,00     Modlitba na Kopci zjevení
     17,00     Večerní modlitební program v kostele

Pátek, 7. 3. 
     9,00     Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní
                Modlitba, mše svatá
    12,30   Společný oběd  
 
 

Přednášející na semináři je fra Marinko Šakota, farář  farnosti Medžugorje.

Fra Marinko Šakota se narodil v Čitluku r.1968. Základní školu navštěvoval v Čitluku, jakož i první třídu střední školy. Tehdy se rozhodl pro Františkánské povolání a nastoupil na Františkánský seminář ve Visoku. Tam dokončil druhou třídu gymnázia. Ostatní dvě třídy v Jezuitském gymnáziu v Dubrovníku, kde také maturoval.
Františkánský hábit oblékl 15. července 1987 na Humci, kde prožil rok noviciátu. Studia filozofie a theologie zahájil v Sarajevu na Františkánské theologii (1989 – 1990), pokračoval v Záhřebu na Jezuitském učilišti (1990 -1992), a ukončil ve Fuldě, v Německu r.1995, kde získal diplom. Věčné sliby složil na Širokom Brijegu v r.1993. Na jáhna byl vysvěcen v Záhřebu r.1996, a na kněze ve Frohnleitenu v r.1996. V první službě byl ve Františkánském klášteře v Innsbrucku, kde byl rok na výpomoc a dále jako duchovní pomocník ve Frohnleitenu, a jako kaplan v Augsburgu. V Mostaru byl kaplanem tři roky, a potom farářem v Gradnići sedm roků. Od září 2010 byl v duchovní správě v Medžugorji jako kaplan, a od r. 2013 je farářem farnosti Medžugorje.  

21.  mezinárodní setkání  organizátorů poutí, vedoucích center míru, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem se bude konat v Nové Dvoraně v Medžugorji  od 3. do 7. března  2014. Počet míst je omezený, proto vás prosíme, abyste se přihlásili co nejdříve. Přihlásit se můžete faxem: 00387 36 651 999  nebo e-mailem: seminar.marija@medjugorje.hr, (také adresa Moniky Štampfelové monikamed@seznam.cz. – pozn. překladatelky)

V zájmu organizace semináře a vaší jistoty, vás prosíme, abyste se považovali za zaregistrované na tento seminář teprve po přijetí potvrzující písemné odpověi. Pokud jste odpověď nedostali, znamená to, že jsme nedostali vaší přihlášku a že nejste zaregistrováni. Mohli jste svůj e-mail zaslat na špatnou adresu a nebo máte virus a e-mailová pošta byla automaticky blokována. Proto se můžete považovat za přihlášené na seminář teprve, když jste dostali potvrzující odpověď.

Bude organizováno tlumočení pro všechny jazykové skupiny. Cena semináře 60 €  za osobu.  V ceně jsou zahrnuty všechny výdaje za organizaci a práci semináře (přednášející, simultánní tlumočníci i společný oběd poslední den). Při placení na počátku semináře dostane každý účastník akreditaci, která mu umožní účast na práci semináře. Ubytování si zajišťuje každý sám. (I v tom můžete využít služby Moniky, která vám případně zajistí i dopravu – poznámka překladatelky).

Protože nemůžeme oslovit všechny organizátory osobně, zveme touto cestou všechny organizátory poutí, průvodce, vedoucí mírových center a charitativních skupin, aby informovali všechny, kterých se toto setkání týká.

Již předem se radujeme z vaší přihlášky a z nadcházejícího setkání!


Výzva účastníkům

Medžugorský fenomen v celém světě mnohé povzbudil k vydávání různých publikací. Chtěli bychom mít veškerou různorodost těchto publikací a uchovávat je v archivu Informačního centra Medžugorje. Proto vás prosíme, abyste je přinesli s sebou do Medžugorje nebo je dopravte jinak:


1. Své časopisy, oběžníky, noviny, knihy,
audio a video záznamy a ostatní publikace – podle možnosti po dvou kusech

2. Jednotlivci nebo organizace, které mají privátní archiv související s medžugorskými událostmi, ať podle možnosti dodají originály a/nebo kopie, a/nebo alespoň popis obsahu toho co vlastní.

Prosíme, uvádějte, jméno a příjmení, nebo název organizace, adresu a kontakt.

Uvedené materiály dopravte na:
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE
ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ
Gospin trg 1, 88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina       

Prosíme vás, abyste tuto výzvu předali všem o nichž víte, že se zabývají vydavatelskou činností související s medžugorskými událostmi.    

Děkujeme vám za vše, co děláte!