Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku

07.02.2016 15:28

Dr. John Bruchalski, vykonal potrat, a teď je jeden z vůdčích PRO-LIFE lékařů v USA. 

Během studií medicíny se Bruchalski dopustil potratu, který mu byl předložen jako "normální" lékařský zákrok. Vůbec netušil jaké neuvěřitelné věci Bůh vykoná, aby ho od toho odvedl.

Bruchalski byl zakladatel rodinného centra v Fairfaxu, ve Virginii, a svůj život vedl dynamicky a radil matkám v krizových situacích potrat, stejně jako to dělali jiní lékaři na klinikách. Teď je z něj úplně jiný člověk, pomahá ženám a rodinám, aby přiváděly děti na svět, zasazuje se za důstojnost lidské bytosti od početí až do smrti. Ale vždycky tomu tak nebylo. Bruchalski byl obyčejný lékař, který myslel, že po prvním potratu vykoná ještě mnoho dalších. Nevěděl o co se jedná. Ale, jak svědčil pro "Catholic Herald", jeho práce, je výsledkem Boží jiskry, která ho vytrhla ze "smrti" potratů.

Bruchalského na studiích medicíny učili, že potrat je zcela normální zásah, a on s tím svoje city nespojoval. Bruchalski měl velkou touhu pomáhat ženám v mnoha situacích (krizovým) i před potratem, ale když se dopustil potratu už nic nebylo stejné. Kromě touhy pomáhat dostal tento lékař silný pocit, že hluboko v něm něco není v pořádku. Rozhodl se na zločin potratu úplně zapomenout, vytlačit ho někam do koutka svojí paměti a namáhal se sám sobě dokázat, že to není důležité.

Jednoho dne odešel s přítelem do Mexico City, kde navštívil baziliku Panny Marie Guadalupské, která je na kopci Tepeyac. Tam, když v klidu stál před obrazem Panny Marie, zaslechl hlas. Ten hlas pro něj srozumitelným jazykem, jak říká tento lékař, jasně a hlasitě řekl: "Proč jsi mi ublížil?". Nebyl připravený slyšet tato slova, která se ho velmi dotkla. Sám sobě říkal, že se s tím nemůže vyrovnat a potlačoval dojem z toho hlasu, který slyšel. Přesto se nemohl ubránit pocitu, že něco v jeho životě a práci v pořádku není. Začal chodit do kostela a pracovat jako dobrovolník v centrech pro krizové situace. A mezitím se vracel na svojí potratovou kliniku a pokračoval v poradenství, a myslel jak bude i nadále na klinice pokračovat ve vyžádaných potratech. Jak se teď sám vyjadřuje, byl tak trochu schizofrenní.

Po jednom porodu dítěte, které vážilo jen 505 gramů a porod nepřežilo, přišel za Mudr. Bruchalskim jeden kolega, který s ním nikdy dříve nemluvil a řekl mu: "Sledoval jsem tě při práci s pacienty. S jedné strany se tak hezky staráš o lidi a na druhé straně, když matka nechce dítě, dáváš jim naprosté smetí! Pochop, že se jedná o děti. Zaslouží si něco lepšího." Jeho slova probodla Bruchalskému srdce.

Bruchalski díky tomuto lékaři, stále ještě nebyl ochotný vykonat druhý potrat a přijmout práci, kterou dělal až do konce. S vědomím, že by to mohlo být znamení od Boha, odjíždí do Medžugorje s celým tím svým vnitřním bojem.

Jak přijel do Medžugorje, vypráví své svědectví Mudr. Bruchalski, přišla k němu žena z jedné skupiny, která se nazývá "pro-life" a řekla mu: "Mám pro vás nějaké poselství od Blahoslavené Panny Marie. Vy jste lékař, potřebujeme vaší pomoc, otevřete svůj deník!"

"Prosím? Zbláznila jste se?!", zeptal se Brachalski zmateně. Žena na tom trvala a on ustoupil a začal zapisovat co říkala: "Ve zdravotnictví, v té překrásné medicíně, uvidíš ubohost a bídu, ale musíš následovat nauku mého Syna a svaté Církve. Když to budeš činit, pomůžeš mému Synu obnovit tvář země!"

"Najednou jsem dostal světlo", vypráví dr. Brachalski. Rozplakal jsem se a začal jsem prosit Ježíše za odpuštění. Bylo mi líto toho všeho co jsem způsobil, kvůli potratu, ale i toho, že jsem se samotným otevřením kliniky podílel na mnoha zločinech a vraždách. Pochopil jsem, že jsem vůbec lidem nepomáhal, ale strhával jsem je do ještě větších problémů".

Po té zázračné události v Medžugorji, se dr. Brachalski  začal plně věnovat "pro-live" aktivitám a zachraňování matek před spácháním potratu. Začal si být vědom, že ten jeden potrat, který on sám spáchal, poznamenal jeho život jako doposud nic jiného a že od pokračování v tom zločinu ho uchránil jedině Bůh, který se ze všech sil snažil získat Johna Brachalského na stranu života. 

Tento lékař začal žít podle Slova, a při jedné přednášce se studentů medicíny zeptal: Když je medicína formálně pro potraty, proč je tak málo lékařů, kteří potraty provádějí? Tedy, proč je tak mnoho těch lékařů, kteří odmítají provádět potraty, když je opravdu všechno tak normální? 

Studenti mlčeli, a on znal odpověď! Potrat není "normální" zákrok a "pomoc" matkám v krizových situacích. Potrat je zabití ducha i těla. Vědí a cítí to i matky, které se ho dopouštějí i lékaři, kteří provádějí ten skutek. Potrat je ve skutečnosti rituál, kterým lidé mrzačí tento svět, místo, aby s Ježíšem obnovovali tvář země!

(medjugorje-info.com)