KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

07.04.2023 12:14

PÁN JEŽÍŠ SI PŘEJE, ABYCHOM SE MODLILI DENNĚ V HODINĚ JEHO SMRTI NA KŘÍŽI - V 15 HODIN


Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii.
Na začátku:

Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…

Na zrnkách Otčenáše (1x):

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu (10x):

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na konci (3x):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.
 

Korunka

Kde se korunka vzala?

Tuto korunku nadiktoval Pán Ježíš s. Faustyně ve Vilně ve dnech 13. až 14. září roku 1935 jako modlitbu na odprošení a usmíření Božího hněvu (viz Deníček 474-476).

Ti, kdo se tuto korunku modlí, obětují Bohu Otci "tělo a krev, a Božství" Ježíše Krista na smír za hříchy vlastní, blízkých i celého světa, a spojujíce se s Ježíšovou obětí, odvolávají se na lásku, jíž nebeský Otec obdarovává svého Syna a v něm všechny lidi.

V této modlitbě také modlící prosí "o milosrdenství k nám i k celému světu", čímž konají skutek milosrdenství. Jsou-li splněny podmínky správné modlitby pokora, vytrvalost, předmět je shodný s vůlí Boží a je-li přednášena s postojem důvěry, věřící mohou očekávat splnění Kristových příslibů, které se týkají zvláště hodiny smrti: milost obrácení a pokojnou smrt. Dosáhnou jich nejen ti, kdo se sami budou korunku modlit, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy korunky modlit. „Když se u umírajícího tuto korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá.„ (Dn 811), řekl Ježíš. Všeobecný příslib je tento: „Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit.“ (Dn 1541), … "bude-li to shodné s mou vůlí." (Dn 1731). Všechno, co se neshoduje s Boží vůlí, není pro člověka dobré, zvláště co se týká jeho štěstí na věčnosti. "Lidstvo ke mně přibližuješ modlitbou té korunky." (Dn 929). "Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti," (Dn 754) řekl jindy Pán Ježíš.