Končí novéna přípravy na oslavy 35. výročí zjevení

24.06.2016 17:36

Probíhá novéna Královně Míru, příprava na 35. Výročí Mariánských zjevení v Medžugorji, jako poděkování Nebeskému Otci za  přítomnost Panny Marie. V této novéně, od 15. června 2016, téměř neustále, ve dne v noci, k soše Panny Marie na Podbrdu vystupují skupiny poutníků ze všech končin světa. Každé odpoledne v 16 hodin, až do 23. června je organizována modlitba růžence. Celé dopoledne se slaví mše svaté v různých jazycích a večerní modlitební program začíná v 18 hodin a pokračuje mší svatou od  19 hodin.

Medžugorský informační úřad v tomto týdnu před výročím zaznamenal přítomnost poutních skupin z Itálie, Irska, Anglie, Zimbabwe, Číny, Polska, Francie, Indie, Německa, Slovenska, Litvy, Rakouska, USA, Ukrajiny, Ruska, Moldávie, Srí Lanky, Slovinska, Španělska, Argentiny, Kanady,  Mexika, Qatemaly, Belgie, Brazílie, Česka, Rumunska, Libanonu.

V pátek, 24. června 2016, na slavnost sv. Jana Křtitele je Vigilie 35. výročí mariánských zjevení. Jako každý rok se uskutečnil Pochod Míru od kostela sv. Antonína na Humci k medžugorskému farnímu kostelu. Chorvatské mše svaté tohoto dne byly v 7, 8, 11 a 19 hodin. Ve 22 hodin začíná modlitební bdění – klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, které v tichosti bude pokračovat do 5 hodin ráno.