Komunita Cenacolo dnešního dne slaví 34. výročí založení

16.07.2017 13:40

 

Již tradičně je součástí programu poutě do Medžugorje také návštěva Komunity Cenacolo, kde poutníci vyslechnou podnětné svědectví členů Komunity, kteří se obrátili z různých závislostí a prožívají v Komunitě pevně svojí víru.

Většina členů mužského i ženského domu z Medžugorje odjela na Oslavy života do italského Saluzza, kde se v těchto dnech koná velké mezinárodní setkání víry, oslav a vděčnosti Bohu za dar života na památku na zrození Komunity Cenacolo. (Myslím, že pro vás milí čtenáři nebude nezajímavé vědět, že ženy a děti, které zůstaly v Medžugorji přišly slavit s rodinou našich milých hostitelů v Medžugorji, majitelů Penzionu Panna Maria...)

 

+ + +

Onoho 16. července roku 1983, na svátek Panny Marie Karmelské, stoupala Matka Elvira po saluzzském kopci, s klíči od toho, co se později stalo mateřským domem tohoto díla: ten den se zrodila Komunita Cenacolo. "Slavnost Života“ se konala prvně v roce 1993, při příležitosti desátého výročí založení Komunity. V následujících letech se míst stalo shromaždištěm tisíce mladých, příbuzných a přátel Komunity, kteří přicházejí ze všech končin světa, aby tak společně prožili čtyři dny modlitby, katechezí a svědectví v radosti  ze Vzkříšeného Pána, který nadále „dává zrak slepým, osvobozuje uvězněné, pozvedá padlé”.

«Oslava Života je oslavou Ježíše, vzkříšeného a
živého mezi námi. To je slavnost Jeho
vzkříšení, které je vidět a žije v očích, v
úsměvu, v rozzářených tvářích mladých a rodin.

Byli mrtví, v temnotě, a dnes jsou živí
díky Božímu Milosrdenství, které je tisíckrát
velkolepější a silnější než náš hřích.

V těchto dnech radostně dosvědčujeme všem, že Bůh
svým odpuštěním vzkřísil náš život a
znovu nás oživil v naději.

Přijď i ty slavit Boha Života!
S radostí tě očekáváme!» Prohlašují mladí z Cenacola.

(medjugorje-info.com, mírně upraveno)