Kněz Mario Lukes: „V Medžugorji jsem poznal svoje povolání“

29.08.2017 13:03

 

D.p.Mario Lukes, kaplan v městě Hanau (diecéze Fulda) v Německu pochází z Žepča, ale od r. 1995 žije v Německu. D.p. Mario přijíždí do Medžugorje každý rok od roku 2000., a pro program Radiostanice „Mir“ Medžugorje řekl:

„Poprvé jsem jako kněz na Mladifestu a dovedl jsem skupinu 13 mladých, kteří se v diecézi angažují pro práci s mladými, ministranty, bohoslovce. Mladí jsou nadšení katechezí o. Jacquesa Philippea z komunity Blahoslavenství a svědectvím komunity Cenacolo, a zejména je dojalo svědectví s. Jennifer. To přináší do jejich života proměnu, obrácení, to je milost Boží, která již tady působí“, říká d.p. Mario, který podával svědectví i o tom, že je jeho povolání plodem Medžugorje:

„Dříve jsem přijížděl do Medžugorje i s komunitou Totus Tuus, která je zde velmi známá. Poprvé mne rodiče přivezli v roce 1994, takže jsem spojený s Medžugorjem. I moje povolání je spojeno s Medžugorjem. 

Když jsem dokončil maturitu, byl jsem tu s komunitou  Totus Tuus několik roků po sobě. Tehdy jsem objevil svoje povolání, protože jsem se ptal co si Bůh ode mne v životě přeje. Při tom uvažování, v modlitbě, na pouti jsem objevil Boží stopy ve svém životě. Tak jsem poznal, že mne Bůh volá, abych se stal knězem. Jeden z těch roků jsem se na Podbrdu rozhodl být knězem, zatímco jsme se modlili růženec. 

Vysvěcen jsem byl v diecézi  Fulda před dvěma roky, ale slavil jsem primici i v Žepču.

Šiřme to k čemu nás Panna Maria vyzývá: mír, lásku, a to nejlépe můžeme prostřednictvím svátosti smíření. Proto je Medžugorje zpovědnice světa, odsud se šíří to poselství míru a lásky. To můžeme poznat v celém světě.

V Německu se často setkávám s lidmi, kteří byli v Medžugorji, kteří se tady obrátili a poselství světu nosí dále. Medžugorje působí, je veliký dar Boží pro tento svět a znamení, že láska zvítězí.“ (medjugorje.hr) / Na fotografii vpravo je s otcem Mariem Lukesem paní Ivana Čilić, redaktorka radiostanice Mir Medžugorje, kterou někteří čeští poutníci poznali jako svojí ubytovatelku. /