Klavíristka Laďka zpívá Ave Maria za pomoc Ukrajině

25.02.2022 10:46

česká medžugorská poutnice, klavíristka L. Jančová, nahrála tento videoklip na kterém se modlí AVE MARIA v chorvatštině, češtině a starosloveštině za pomoc Panny Marie v současném válečném konfliktu v Ukrajině odkud pochází její prababička... 

youtu.be/9tNSdGLBuiQ

Kéž to povzbudí nás všechny k modlitbě. Modlitbou můžeme mnoho v životě proměnit k lepšímu. A nejsilnější modlitby jsou samozřejmě při mši svaté, když jsme mimořádným způsobem spojeni s Ježíšem eucharistickým.  

Panna Maria řekla v Medžugorji vizionářům: 

Drahé děti, kdybyste se měly rozhodovat mezi tím setkat se se mnou při zjevení a nebo jít na mši svatou, pak ne, drahé děti, nechoďte za mnou, ale jděte na mši svatou, protože při mši svaté je s vámi můj Syn, Ježíš!