Kázání fra Branimira Musy při hlavní mši svaté na 33. výročí zjevení

08.07.2014 19:47

(www.medjugorje.hr)

Fra Branimir Musa, farář z Tihaljiny, předsedal 25. června 2014 na 33. výročí mariánských zjevení v Medžugorji hlavní,večerní mši svaté na vnějším oltáři kostela svatého Jakova v Medžugorji spolu s 247 kněžími. Fra Branimir zdůraznil, že jsou výročí některých událostí hluboce zakořeněné do vědomí jednotlivců i národů a národy a jednotlivci je mění ve slavnosti a svátky. Řekl, že i my slavíme tento den, protože se před 33. roky v této malé hercegovinské vesnici, podle slov šesti vizionářů, tehdy dětí, dnes dospělých lidí, zjevila Panna Maria s Ježíškem v náručí. Jestli se pravda určuje podle působení a skutků a ne z abstraktních předpokladů, pak je toto dílo Boží, protože tady, v Medžugorji roste nový duchovní život. Medžugorje jako synonimum zjevení není opozice, ale síla jedné svaté katolické a apoštolské Církve. Kristus je kritérium a základ všem pravdám. Tady chceme kázat krista a pravdu. Mnozí kladou otázku kolik lidí prošlo Medžugorjem za těch 33 roků. Čísla nejsou podstatná. My nepočítáme poutníky, ale já vím, že v minulém roce v Medžugorji přistoupilo ke svatému přijmání 2 miliony věřících. To je síla víry a Církve, to jsou zázraky, které sytí padlé a hříšné a slabé. Jestli někdo hledá zázrak, aby se uzdravil, pak musí vědět, že zázrak nepřináší jenom zdraví, ale Boha. A s Bohem přichází všechno ostatní: Mír, radost, odpuštění. Zázrak nemluví o člověku, ale o Bohu. Zázrak vždycky pomáhá člověku, aby poznal Boha. Zázrak je bílá Hostie ve které přebývá Bůh. Proč si Bůh vybral právě toto místo? Když se díváme z perspektivy, byli jsme na dnu života, kde se vše hroutilo, jak osobním zanedbáním, tak cizí silou. Vzpomínám na nejasnosti 80 tých roků a na všechnu temnotu, která vládla v této oblasti. Politické vztahy východu a západu se křížily a právě tady na hranici času a prostoru se zjevuje Panna Maria. Bůh neuzavřel smlouvu s Asiřany a Egypťany, s těmi kteří byli příkladní svým kulturním vlivem, ale se syny Izraelovými, kteří jako zboží zabředli do špatností a zvráceností. Zem otroctví prohlásili za zem, kterou teče med a mléko. I zde si Bůh přeje obnovu Nové smlouvy, protože jsme zabředli do hříchu a nezapomněl na smlouvu, kterou se zavázal otcům našim. Boží působení je neobyčejné. Zvláštním způsobem ukazuje sílu a lásku, protože On pozvedá hladové, opovrhované a nechce nás krmit drobky, ale sám sebou, pokrmem nepomíjícím. Na tomto místě Maria mluvila mnohokrát i o tom jací musíme být. Nic neobvyklého, což pravá pozemská matka nemluví celý den? Ona učí, poučuje, radí, napomíná, kárá. Láska ji k tomu nutí. V Písmu svatém máme Sedm míst na kterých Maria mluví. To nejsou jen slova, ale sedm zákonů lásky. První zákon hlásá - láska je volba a rozhodnutí. Láska přichází od Boha a žije z odpovědi. Maria odpověděla v lásce, že chce mít podíl na Božím plánu. Kdo miluje má málo otázek, kdo miluje ten se odevzdává. Na její otázku, jak to bude, když muže nepoznávám, dal odpověď sám Duch Svatý. Ona počne Láskou Ducha Svatého. - Řekl ve své homílii na 33. výročí zjevení v Medžugorji fra Branimir.