Kardinál Schönborn zaslal pozdrav účastníkům Mladifestu

05.08.2016 12:20

I letos vzpomněl na všechny účastníky Mladifestu drahý přítel, vídeňský kardinál Christoph Schönborn.

„Drazí mladí bratři a sestry! Po podivuhodných  dnech Světového dne mládeže s Papežem Františkem v Krakově,  kterých jsem se i já účastnil, je pro mne zvláštní radostí, že vám mohu poslat do Medžugorje svůj pozdrav! Opět jste se v tak velkém počtu sešli na pozvání Panny Marie a jste připravení dovolit jí, aby vás znovu vedla k Ježíšovi.

V tomto Svatém roce Milosrdenství můžete všechno předat Jí a Jejímu Synu. Všechno co vás zatěžuje, co vás bolí, kde jste klopýtli nebo padli, i všechno co se vám podařilo a co vám přináší radost: NIC nás nemůže oddělit od lásky Kristovy, která přesahuje veškerý rozum.

Prosím vás myslete na toto: Ježíš tě opravdu miluje! On tě zná a rozumí ti! On ti odpouští a bere tě pevně do svého náručí. A Panna Maria je tvoje matka a dívá se na tebe! Ať jsou pro vás tyto dny požehnané! A modlete se za našeho drahého Papeže Františka! Váš Kardinál Schönborn! “