K vašim dotazům: Vyjádřil se již papež František k medžugorským zjevením?

29.06.2015 13:07

(Přeloženo z medjugorje-info.com)


V den, kdy jsme slavili 34. výročí Mariiných zjevení v Medžugorji, mnohé "katolické" a "chorvatské" portály uváděly "exkluzivní" informaci o tom, že papež František vynesl rozhodnutí o Medžugorji, a to negativní. Ale ono k tomu nedošlo!

/vaticaninsider.lastampa.it/překlad:medjugorje-info.com/  

26. června 2015

 

Na Kongregaci pro nauku víry se nekonala ani "pléna" ani "feria quarta" (lat. středa), která by byla věnována zjevením v Medžugorji. Kardinálové a biskupové si ještě neprohlédli materiály, všechno je odloženo až skončí léto.


Na závěr rozhodne papež, který ocenil práci komise kardinála Ruiniho.


O zjeveních v Medžugorji, která začala v roce 1981 a ještě neskončila, nebylo vyneseno žádné rozhodnutí. Istitucionální sekce Kongregace pro nauku víry se ještě nesešly k přehledu bodů a závěrů dlouhé a obsažné práce komise, ukončené minulý rok, vedené kardinálem Camillo Ruini.


V bývalém Sant'Uffizio se "plenaria" (nejbližší "plenarium" je podle programu naplánováno na budoucí leden). A na téma Medžugorje se nekonala ještě ani "feria quarta", měsíční schůzka (obvyklé kongregace) kardinálů a biskupů členů Kongregace, která se koná ve středu. Poslední "feria quarta", se ve skutečnosti konala – jak je potvrzeno z Vaticano Insideru, oficiálního zdroje správy – minulého 17. června a byla zcela na jiné téma. Budoucí shromáždění se bude konat po skončení léta. Není vyloučeno, že se může přeložit až po závěru Synody. To znamená, že bychom prohlášení neměli očekávat dříve než na podzim roku 2015. 


V souvislosti s 34. výročím prvního zjevení vzrostlo veliké očekávání výše uvedeného prohlášení.

Papež František, když odpovídal na dotazy jednoho novináře při zpátečním letu ze Sarajeva řekl: "K problému Medžugorje papež Benedikt XVI., ve své době, vytvořil komisi, které předsedal kardinál Camillo Ruini; tam byli další kardinálové, teologové a odborníci. Po mnoha letech – nevím, asi 3 - 4, vytvořili studii. Kardinál Ruini za mnou přišel a předal mi tu studii. Udělali dobrou práci, opravdu dobrou práci"..."Kardinál Müller mi řekl, že v této době naplánoval "feria quarta"; myslím, že to je na poslední středu v měsíci. Ale tím si nejsem jist... Tam se scházíme, abychom vynesli rozhodnutí. Potom bude zveřejněno. Zatím budou biskupům vydány jen nějaké pokyny, ale na základě směrnic, které budou vydány."


Vatikánský mluvčí, otec Federico Lombardi, později uvedl, že "feria quarta" o Medžugorji se skutečně ještě nekonala. Jak přiznává "Vatican Insider" do konce léta se konat ani nebude. Shromáždění "feria quarta" se zúčastní 25 kardinálů a biskupů: mezi nimi je vatikánský státní sekretář Pietro Parolin, prezident Kongregace pro evangelizaci národů, Fernando Filoni, president Papežské rady pro právní texty Francesco Coccopalmerio, arcibiskup z Neapole Crescenzio Sepe, arcibiskup Vídně Christoph Schönborn (který je známý svojí podporou Medžugorje), arcibiskup z Bordeaoux Jean-Pierre Ricard. Jsou pověřeni, aby se seznámili s výsledky. Členové "ferie quarte" stále ještě nedostaly materiál, tedy stále ještě neznají text, který připravila Ruiniho komise. K závěrům, které udělala pracovní skupina, kterou vedl bývalý prezident CEI (Conferenza Episcopale Italiana = Italské biskupské konference), mohou se dodat další pracovní materiály pocházející z arhívů Kongregace pro nauku víry. V každém případě bude výsledek jednání "ferie quarte" podnětným posudkem, který je jen na úrovni rady, který bude předložen papeži Františkovi, aby mohl vynést rozhodnutí.


Předpovědi pravděpodobně negativního rozhodnutí o Medžugorji, které některá media v těchto dnech přinášejí, tedy nejsou opodstatněné, protože žádné rozhodnutí ještě nebylo učiněno. Papež František vyhlásil svoje ocenění práce, kterou provedl kardinál Ruini, a o pronikajících informacích z posledních měsíců je známo, že nejsou až tak negativní: byla zhodnocena první zjevení (od června do července roku 1981) odděleně od těch následujících, nad něterými chybami se "přimhouřilo oko", ale uznány jsou duchovní plody a dále, že je potřeba zlepšit pastorační a duchovní péči o vizionáře i poutníky. Dále bylo navrženo, aby se Medžugorje proměnilo v samostatnou svatyni nebo aby bylo připojeno do nového biskupství.


Přirozeně vůbec není jisté, že konečné rozhodnutí bude odpovídat tomu co doporučila komise Ruiniho, skládající se z kardiálů, teologů a odborníků, která pracovala 4 roky, zkoumala vizionáře a svědky a nahromadila bohatou dokumentaci. Je možné, že vzhledem k dodnes pokračujícím zjevením se odlouží úsudek o eventuálním ještě neuzavřeném nadpřirozeném fenomenu a jeho duchovních plodech, prověřovaných mezi medžugorskými poutníky. Takže je možné, že se nebude poračovat v proměně farního kostela ve "svatyni". "Feria quarta" si prohlédne závěry a provede vlastní zhodnocení, které předloží papeži Františkovi, který je již seznámený s dokumentací. 

Ale domněnky o preventivním odsouzení, které v těchto dnech byly různými zdroji připisovány Kongregaci pro nauku víry a papežovi, jsou naprosto předčasné i nepřihlížejí ke skutečnosti, že ti, kteří jsou povoláni, aby předložili svůj názor jako radu papeži Františkovi, tedy 25 kardinálů a biskupů "ferie quarte" – se stále ještě neseznámili s výsledky práce komise.