‘’Jsme nadšení tím, kolik lidí přistupuje ke svátosti smíření’’

06.06.2013 22:35

Mezi množstvím poutníků, kteří během května pobývali v Medžugorji, jsme se setkali s poutníky z Německa. Mezi nimi byli i řeholní sestra Jency Naduvilaparambil, kněz Mathew Jacob Matatila, a organizátorka poutě Marlis Deutsch. Sestra Jency a pater Mathew jsou původem z Indie, ale již roky jsou na službě v Německu. Paní Deutsch byla v Medžugorji poprvé před 25 roky a od roku 1997 organizuje poutě do tohoto mariánského místa. Je zajímavé, že se od počátku přihlašovali poutníci, kteří nejsou Němci. Od počátku to byly řeholnice a později i kněží z Indie. Podává svědectví o tom, že je každá pouť svým způsobem zvláštní. A dobře si vzpomíná na první pouť do Medžugorje. Byla to první zkušenost, která přinesla jako plod hluboký mír do jejího srdce. Byl to zážitek, který byl stále hlubší a intenzivnější a přerostl v touhu přivádět i druhé lidi do Medžugorje.

S. Jency pochází ze zbožné rodiny z Keraly. Každodenní modlitba v rodině a výchova a vzdělání, které vedly řeholní sestry v ní přinesly plody duchovního povolání. Z poslušnosti před 25 roky přišla do Německa, kde působí jako pečovatelka v domovech důchodců. O Medžugorji slyšela poprvé před dvěma roky. Patří k řádu karmelitánek, které jsou zvláštním způsobem spojené s Pannou Marií. Považuje za velikou milost, že mohla jako jediná sestra z její komunity v Německu, kterou tvoří 29 sester, přijet do Mariina Medžugorje. Příjemně ji překvapilo kolik lidí sem přichází hledat útěchu a modlit se. S. Jency se bude po pouti ke Královně Míru modlit, aby všichni ti, kteří hledají Ježíše, našli skrze Pannu Marii cestu k Němu.

Pater Mathew, také z Keraly, v Německu působí již 15 roků. I on je karmelitán, a jeho společenství v Německu čítá 130 kněží. V Indii, jak říká, mají sice hmotného málo, ale lidé ve velikém počtu přicházejí na mši svatou. V Německu má málo lidí o mši svatou zájem, ale stále ještě přicházejí, převážně staré osoby. Nadchl ho počet mladých na mších svatých v Medžugorji a množství lidí

přistupujících ke svátosti smíření. Má přání jednoho dne přivést skupinu mladých ze své farnosti, aby s nimi po tomto zážitku, mohl začít něco nového.

(WWW.MEDJUGORJE.HR / datum: 28.05.2013.)