Již 6. rok se konala pouť vděčnosti Mary's Meals

25.10.2023 11:43

Humanitární sdružení „Mary's Meals“ (Mariina jídla) organizovalo 6. rodinnou pouť vděčnosti pro svoje členy, přátele, volontéry a donátory v Medžugorji od 6. do 8. října 2023. Pouti se účastnilo asi 160 poutníků.

Sdružení bylo založeno Magnusem MacFarlane-Barrow, který je současně i jeho výkonným ředitelem spolu s manželkou Julií. Pouť je organizována jako dokonalá příležitost pro dobrovolné pomocníky, personál, spolupracovníky a přátele hnutí, aby se sjednotili v modlitbě a uvažování.

Hostitelem bylo „Mary’s Meals Međugorje“. Účastníci se sjeli z Chorvatska, Česka, Haiti, Indie, Irska, Keni, Liberie, Malavie, Španělska, Slovenska, Jižního Sudánu, Velké Británie, Zambie a Zimbabve, což ukazuje na široký dosah základny podpory této humanitární organizace a jejího úspěšného programu podle kterého se momentálně poskytují jídla 2 429 182 dětem.Children eating Mary's Meals

Program obsahoval seznamování se sdružením Mary's Meals jako plodem Medžugorje. Modlitba byla v centru třídenního setkání – modlitební výstupy na Kopec zjevení a Križevac a v rámci pravidelného večerního modlitebního programu modlitba růžence, mše svatá, adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Mši svatou za Mary’s Meals v kostele Svatého Jakova sloužil arcibiskup Aldo Cavalli a poutníci byli pozváni aby přijali zvláštní požehnání pro všechny členy mezinárodní rodiny Mary’s Meals.

Magnus objasnil hlavní cíl shromáždění: „Bez modlitby by Mary’s Meals nebylo. Proto je ta pouť jednou do roka tak důležitá – shromažďujeme se abychom společně poděkovali za dar Mariiných jídel a předneseme Panně Marii všechny přímluvy ve jménu celé rodiny Mary’s Meals. Tím způsobem jdeme vpřed s důvěrou v Boží prozřetelnost.”

Kromě poutníků, kteří byli v Medžugorji se mnozí další připojovali k pouti prostřednictvím internetu, aby se připojovali k programu ke všem lidem dobré vůle po celém světě ve společné modlitbě. (medjugorje.hr)

Hodočasnici kod križa na Križevcu 2023.