Jednoduché odpovědi kněze na vaše zvědavé otázky o Růženci

31.05.2021 14:03

V pořadu Radiostanice Mir Medžugorje ”Zeptejte se kněze” hostoval fra Ljubo Kurtović. Odpovídal na otázky o modlitbě růžence, meditacích při této modlitbě, o jejím významu… 

V čem spočívá krása a význam modlitby růžence? 

V čem je krása růžence...? Je to množství modliteb, tím je to náročná, ale současně i prostá modlitba. Krása růžence se objeví později, po modlitbě. Ta modlitba se vždycky jeví jako něco těžkého, opakujícího se, ale když člověk vnikne do její hloubky odhalí její krásu, protože krása se skrývá v prostotě opakování, vnikání do Tajemství. Růženec je vlastně souhrn Evangelia, nebo zkrácené Evangelium.

Jak dosáhnout soustředěnost a bojovat proti “bloudění myšlenek”? 

Utišit naše myšlenky je téměř nemožné nebo velmi těžké. Říká se, že mnoho tisíc myšlenek denně proletí hlavou, a to zvláště, když se člověk začne modlit růženec, pak si teprve začneme uvědomovat ten hukot v sobě a uvědomujeme si ty myšlenky. Nerozmnožuje růženec naše myšlenky, ale my si ve skutečnosti modlitbou růžence začneme být vědomi svojí roztržitosti. A co je důležité při modlitbě růžence je učit se, ovládat se. Nepřikládat důležitost myšlenkám, které přicházejí. Když pocítíme, že jsme  roztržití, opět se vrátit k modlitbě, k Tajemství.

O čem mám uvažovat, když se modlím růženec? 

Potřebujeme uvažovat o tom komu je určena ta modlitba, a to je ve skutečnosti  Blahoslavená Panna Maria. Ona je ta, která je před námi a Ona nepotřebuje našich 50 nebo 100 Zdrávasů, ale potřebujeme je my, protože my jsme roztržití, létají nám myšlenky, a právě tím opakováním v sobě prohlubujeme vědomí ke komu se vlastně obracíme tou modlitbou. Proto je opakování prvořadě kvůli nám.

Je modlitba růžence nutná pro můj náboženský život? 

Tady bych odpověděl ne - ve smyslu, že není nutná pro naše spasení, ale je důležitá, protože živí naši víru, živí náš vztah. Modlitba růžence je mariánská modlitba, prostá modlitba, ale je vlastně celá zaměřená na Krista, jako je Blahoslavená Panna Maria celým svým životem zaměřená na Krista. Celý její život byl zasvěcený Kristu. A Ona je ta, která nás ke Kristu jistě vede. Protože, kdo se modlí k Panně Marii, jistě dojde k Ježíšovi. Jistě se s Ním setká. 

(Růženec z nafukovacích balonků na místě zjevení na Podbrdu)