Je vidět, že se lidé po pobytu v Medžugorji mění

14.02.2015 12:54

(www.medjugorje.hr)

Italský kněz o. Antonello Cadedd navštívil Medžugorje. Knězem je třiatřicet roků, z toho dvacet roků působí v Brazílii, v Sao Paolu. S dalším knězem, o.Enricem, založil komunitu „Alleanza di Misericordia”,  která pečuje o chudé a bezdomovce žijící na ulici. Do Medžugorje přijíždí jako duchovní doprovod poutníků. „Od r. 1981, od samotného počátku zjevení, se v Itálii o Medžugorji hovořilo. Tehdy mne to příliš nezajímalo, protože jsem byl zapojen do mnohých aktivit. Přišel jsem sem, protože mne jedna skupina italských poutníků pozvala, abych s nimi jel jako duchovní doprovod. Potom jsem se vracel do Brazílie v dubnu roku 2000, kdy jsme začínali s naší komunitou. Byl jsem pozván, abych s o. Enricem opět přijel do Medžugorje. Tehdy jsem doprovázel dvě stě poutníků z Brazílie”, vyprávěl o. Antonello, a podal svědectví i o proměně mnoha životů díky Medžugorji: „Vzpomínám si na jednoho novináře, který s námi jel jenom ze zvědavosti. Byl tady několik dnů, a i jeho Medžugorje proměnilo. Co se v jeho srdci stalo, nevím. Jeho chování se zcela změnilo, začal nový život. Vidíme, že se lidské životy po návštěvě Medžugorje mění, znovu se rodí touha po modlitbě, po Eucharisti. Myslím, že Medžugorje má tuto charakteristiku, jak tomu je i v dalších místech, kde se Panna Maria zjevila, prostotu každodenního života”.  O. Antonello zdůrazňuje, že poselství, která dává Královna míru jsou prostá poselství, která oslovují srdce a pomáhají nám, chodit a růst na duchovní cestě: „Cítím, že Panna Maria pomáhá nám všem, pomáhá našemu společenství, pomáhá lidem ve světě, aby opravdu mohli žít slovo Boží, Eucharistii, Písmo svaté. Ty prosté směrnice, které dává Panna Maria, jsou silným nasměrováním pro každého člověka. Vidím to na našich lidech se kterými se setkáváme na ulici. Když jim nabídneme pět kamenů, které Panna Maria dává jsou přešťatní: Eucharistie, růženec,  Bible, půst a zpověď. To jsou základní poselství Panny Marie”, řekl italský kněz o. Antonello Cadeddu.