Je to pravda, že Panna Maria řekla naléhavě Ivanovi, že se máme modlit 3 zdrávasy?

30.03.2023 11:37

Milí návštěvníci těchto stránek,

opět se mne mnozí ptáte: Je to pravda, že vizionář Ivan dostal od Panny Marie naléhavé poselství, že se válka v Ukrajině rozšíří do celého světa. Poselství pokračuje tím, že ho máte přeposílat co možná nejvíce, abychom se všichni modlili tři zdrávasy v 18,30. Kněžím, že máme vyřizovat, aby otevírali kostely...

To víte, to mají kněží moc rádi, když jim něco radíme.

Podobná zpráva koluje již asi 2 roky. Pisatel se na nějakou dobu odmlčel potom co to bylo popřeno na internetu, ale je to tu opět.

Sledujete poselství Panny Marie z Medžugorje? Ještě ten večer, kdy Panna Maria dá poselství, ho dávám ho v českém překladu na své web stránky Dvě Srdce Medžugorje.

 Panna Maria si nepřeje, abychom se modlili 3 Zdrávasy. V nejnovějším poselství se vyjádřila, že chce aby pro nás tento čas byl časem modlitby. Tím méně, abychom se modlili v 18,30. Pokud se někdo nemodlí vůbec, je dobré když se rozhodne pomodlit alespoň 3 Zdrávasy a třeba v 18,30. Ale tohle není pravé poselství od Ivana. To by museli znát alespoň členové jeho modlitební skupiny a oni to popírají.

To si vymyslel někdo kdo se chce dělat důležitým a nebo dokonce záměrně zpochybovat věrohodnost poselství.

Požehnaný Svatopostní čas modlitby vám přeji a modlete se, modlete se, modlete se. Ne jenom 3 Zdrávasy v 18,30. Tři růžence denně si přeje Panna Maria 42 roků. A modlete se stále. Když myslíte na Boha, že je s námi v každém okamžiku, i to je modlitba. I když čtete