Ptáte se na situaci v Medžugorji ohledně infekce Koronavirusem. Tu je odpověď

04.04.2020 22:19

Oficiální potvrzení koronavirusu v Medžugorji

 

1.      MAJČINO SELO

Po potvrzení, že jsou tři řeholní sestry, pracovnice v Majčinu selu (sirotčince) v Medžugorji – Bijakovići, bydlící v klášteře v Miletině, pozitivní na koronavirus, ředitel ústavu ihned oznámil (ústně i písemně) Higyenicko-epidemiologické službě Domu zdraví v Čitluku. Ve spolupráci s epidemiology a podle jejich rad a pokynů byly vykonány všechny potřebné a předepsané kroky.

 

2.      FRANTIŠKÁNI V DUCHOVNÍ SPRÁVĚ FARNOSTI MEDŽUGORJE

Františkánovi, který je ve službě duchovního správce řeholních sester, s bydlištěm v Miletině (vesnice patřící do farnosti Medžugorje), a ještě jednomu zpovědníkovi v Medžugorji, je též potvrzen výše jmenovaný koronavirus.

V souladu s předpisem epidemiologa, všichni, kteří mají být v izolaci,  v izolaci jsou a přísně ji dodržují.

Nemocní jsou pod dohledem zdravotního personálu. Všechny zaujímané kroky jsou vedeny podle dohody s civilními orgány a zdravotním personálem.

 

Hercegovská františkánská provincie po dohodě s Apoštolským vizitátorem, zajistí pastorační péči pro farnost a vše potřebné pro  její činnost v těchto podmínkách. Farníci ať telefonicky kotaktují farní úřad ohledně svých pastoračních potřeb.

 

Toto jsou věrohodné a potvrzené informace. Všechny prosíme, aby s vážností zachovávali pokyny civilních orgánů a nevnášeli nepotřebnou paniku.

 

Našim řeholním bratřím a sestrám i všem onemocnělým přejeme uzdravení a doporučujeme je na přímluvu Královny míru, do modliteb.

 

Pokoj a dobro!

Mostar/Medžugorje, 29. března 2020

 

Fra Miljenko Šteko, provinciál

(přeloženo z oficiálních stránek farnosti Medžugorje, medjugorje.hr)