Jak se člověk ve své neuvědomělosti může otevřít působení zlého ducha (doplněno)

07.11.2023 13:02

Před krátkou dobou jsme oslavili Slavnost všech svatých a památku všech věrných zesnulých - Dušičky. Proto se mi zdá být velmi důležité – řekl na úvod Fra Mario Knezović, prof. informatiky v Mostaru, v emisi Agape, kterou každý pátek vysílá Radio Mir Medžugorje - připomenout si náš rozhovor v emisi Agape s fra Smiljanem Kožulem, nyní již zesnulým, o kterém věříme, že se již přestěhoval nahoru k Pánu. Díky mu za všechno co hrdinně vykonal zde na zemi pro slávu Boží.   

V této emisi uslyšíme podstatné věci, které nás pravděpodobně odvádějí od cesty svatosti a potom naši duši odevzdávají pekelnému ohni. Co je to duchovní uzdravení, strach, noční neklid, co se děje s těmi, kteří vyvolávají duchy, zabývají se magií, chodí ke kartářkám a jiným vykladačům budoucnosti? Budeme mluvit o exorcizmu, vyhánění ďábla, o posedlosti, o modlitbě za ochranu. Co je s těmi, kteří chodí k různým „kamarádům“ tohoto světa a jak poznat léčky zloducha? Téma emise je řekl bych nadčasové a velmi užitečné.

Proto se s tímto obsahem seznamte nejdříve vy sami a potom i dalším lidem šiřte, aby svoji duši v neznalosti nepředávali ďáblu.

Zde je tedy náš rozhovor s fra Smiljanem Kožulem:

Fra Mario: Chvála Kristu i Panně Marii, fra Smiljane! je známé, že jste vydal knihu Osvobození od zlých duchů. Jak došlo k vydání této knihy, kterou jste vy připravil?

Fra Smiljan: To začalo v roce 1999, když jsem připravoval návštěvu patera Rufusa Ferreiry v Chorvatsku a potom byl i zde v Medžugorji,  řekl mi při té příležitosti, že by mne rád požádal, abych se pokusil co nejdříve vydat několik knih na toto téma v chorvatském jazyce. A mezi prvními byla tato kniha. Zvolili jsme název Osvobození od zlých duchů, ale v knize se spíše mluví o osvobozování a to je vývoj... Ty víš, že já jsem i ředitel hnutí Růženec za obrácení a mír, snažím se aktualizovat některá témata a je jasné, když žiji převážně z milodarů svých přívrženců, že na vydání takové knihy je potřeba dost peněz a když tedy konečně na ní přišla řada a byla vydána tak byl rozprodán v Chorvatsku rekordní počet výtisků, 2000 kusů prodáno za měsíc...!

 • To ukazuje, že lidé chtějí číst tuto literaturu, možná proto, že je mnoho zla ve světě kolem nás i v nás nebo to lidé čtou spíše z nějaké své zvědavosti?
 • Tedy já jsem zůstal opravdu bez dechu, když jsem nedávno poslouchal zprávy ze Sněmu, že v Chorvatsku je 60 000 lidí, kteří se zabývají alternativní medicínou, to znamená i bioenergetikou, učitelů rejki, učitelů transcendentní meditace, těch co předpovídají budoucnost. Oni všichni pracují plnou parou. Bohužel převážná část těch, kteří chodí k takovýmto pracovníkům, postupně zapadá do velkého utrpení a uvědomí si, že musí vyhledat pomoc kněží. A nás kněží je jenom několik tisíc... Tedy já jsem přesvědčen, že každý kdo si přečte tuto knihu Osvobození od zlých duchů a vidí jak nám autor, americký kněz, ukazuje jakými různými způsoby může zloduch někoho napadat, podmanit si a zneužívat, už nikdy nepůjde k bioenergetikovi a nenechá si věštit budoucnost různými způsoby a nebude chodit k různým guruům a nevím co dalšího. Já věřím, že díky modlitbám růžence za obrácení a mír, jehož je zásadní záměr, aby se působilo na obrodě chorvatského národa i ty knihy byly dobře přijaty i masmédii...
 • Ano, tedy knihy byly přijaty dobře, ale jak je to v naší Církvi? Hledí se stále ještě skepticky na ty různé modlitby a exorcizmy, nebo se vám zdá, že přinejmenším jsou názory různorodé.
 • Tato tématika se již před nějakou dobou stala předním tématem na světové úrovni. To už papež Jan Pavel II. viděl, jak se strašně šíří satanizmus a lidé, duchovní osoby, kněží a řeholnice byli zabíjeni na ulici právě ve jménu satana rukama satanistů, on nařídil, aby vatikánská univerzita zorganizovala seminář, který byl zahájen v únoru a končil v dubnu, právě tehdy, kdy svatý otec Jan Pavel II. odešel na věčnost. Byli tam účastníci z celého světa, mnoho stovek kněží. Byl to papež, který to zorganizoval právě proto, že satanizmus začal být tak progresivní až to děsí.
 • Ano, jistě. Musíme se rozhodně vyrovnávat i s těmito problémy, které nás obklopují. Ale pokusíme se teď i posluchačům trochu přiblížit skutečnost existence zlého ducha tedy satana a  jak je možné se chránit před zlými duchy a jak se od nich osvobodit. Samotné Písmo svaté mluví o existenci zloducha a existenci Zla.
 • Ano. Myslím, že každý, kdo si jednou přečetl alespoň několik prvních stránek Bible, si uvědomuje, že nám Bůh zjevuje, že jedna část těch duchů, které Bůh stvořil se vzbouřila proti Bohu v jejich čele byl Lucifer, tedy Satan. Postavil se do nepřátelství proti Bohu a rozhodl se, že všechno Boží zničí. A když Bůh stvořil člověka, tento zloduch v druhé kapitole Písma svatého byl ten pokušitel, který přesvědčil naše prarodiče, že Boha nepotřebují a jestli se zřeknou Boha, Bůh jim bude sloužit a oni budou sami nějakými Bohy. Jasné, že?
 • To je ta záměna úloh, ano.
 • A myslím, že historie lidstva se dělí na ty, kteří věří, že Boha vůbec nepotřebují a potom se vlastními nebo nějakými jinými temnými silami snaží řešit všechny svoje potřeby, a na ty, kteří vědí, že bez Boha být nemohou. A v tu chvíli, kdy se satanovi podařilo svést naše prarodiče se Bůh zapřísahal, že satan nezvítězí, že Bůh pošle svého Syna, který se narodí z ženy. Celý Starý Zákon je vlastně příprava na vykoupení lidstva. Bůh vyvolil jeden národ do kterého pošle svého Syna. A co je rozhodně velmi důležité je, že je Ježíš naplněním toho co Bůh přislíbil a skrze Jeho život my vidíme, že satan ne jen že existuje, ale že byl do té míry drzý, že se pokoušel i samotného Božího Syna odvrátit od té cesty, kterou jako Bůh chtěl vykonat. Víme, že když se připravoval na veřejné působení těch čtyřicet dnů půstem a modlitbou byl pokoušen od Satana. Náš předrahý Zlatko Sudac má jednu meditaci ve které mluví o tom, že když křesťané popírají Satana – ale jakýpak Satan? – on k tomu říká, jestli se Satan snažil i samotného Božího Syna svádět a pokoušet, kdo jsme my, že by nás on ušetřil?!
 • Položil bych otázku, kterou často slýcháme – může takového průměrného křesťana zachvátit zloduch?
 • A, myslím, že je jasná nauka Katolické církve, že křtem se člověk osvobozuje od zlého ducha, a že po křtu Satan nikdy nemůže obsednout člověka,  jeho duši, tedy tu část ve které je Bůh přítomen. Může mučit, zneužívat tělo. On je určitý dokonalý duch, on zná fungování člověka jako takového, může se snažit člověka svádět, mučit, pokoušet. A bohužel známe, že se člověk může zříci Boha a i po křtu se odevzdat Zloduchovi. V takovém případě Satan  posedne člověka, a to ne jen, že je přítomen v těle, že ho tlačí, že ho mučí, ale dokonce může ovládat i duši. To je u těch, kteří se Satanovi oddali. Bohužel je mnoho těch, kteří se v alternativní medicíně, v bioenergii nebo dalších pokusech, které konají zlí lidé odevzdaní Satanovi a snaží se skrze ně svádět lidi. Oni, kteří se skutečně Zlému oddali, uzavřeli smlouvu se Satanem. O tom víme, že je psáno i v knihách. Goethe o tom píše a mnozí další velcí myslitelé mluví právě o tom, že je možné uzavřít se Satanem smlouvu, odevzdat mu duši a on dá nějaké schopnosti, ale nakonec si duši vezme.
 • Falešné sliby. Buďme tady trochu konkrétnější: Znamená to, že Zloduch nemůže zachvátit lidskou duši jestliže člověk to nedopouští?
 • K tomu bych já řekl toto: Bohužel lidé jsou často neopatrní. Už ve Starém Zákoně Bůh říká skrze Mojžíše, že všichni ti, kteří čarují, prorokují budoucnost různými způsoby, vykládají karty a co všechno dalšího, se tím způsobem vlastně otevírají zloduchovi. Bůh dokonce řekl, že je zapotřebí takové osoby dokonce ukamenovat. Protože skrze jejich působení do vyvoleného národa Božího vstupuje Satan. Kdyby se slovo Boží doslova naplňovalo, pak by mnozí skončili ukamenováním, ti kteří se lidem nabízejí, aby si ve skutečnosti zajistili veliký zisk. Já jsem byl osm roků exorcistou v Záhřebské arcidiecézi, už nejsem. Teď jsem jako právník u soudu a nikdy bych si nedovolil vykonávat exorcizmus, když už nemám pověření…
 • Dobře. Jak poznat, že je to nebezpečí, že někdo má zloducha? Kdy vlastně začít člověka osvobozovat? Já bych zvláště rodiče chtěl vyzvat k opatrnosti. Moje blahépaměti zesnulá matka mi říkala, že nikdy nesmím vyvolávat duchy nebo něco podobného. Je to strašné, ale měl bych tu uvést, že nějakých 50, 60 procent dětí si pohrává s vyvoláváním duchů. A pak se stane, že třeba i desetileté dítě se začne pomočovat v noci v posteli. Co se stalo? Oni vyvolávali duchy, zažili strach, bojí se tmy, nemohou klidně spát bez světla, oni se bojí odejít z pokoje na WC. Víte každé dítě, které si jen jednou s tím pohrávalo, vyvolávalo ducha, už je tomu otevřené. Tady je začátek toho všeho a Zloduch se potom všemi možnými způsoby snaží dále. Přicházejí rodiče s tím, že se dítě najednou chová divně. Já říkám: jistě se něčím takovým zabývalo. A matka říká: A ne, to nepřipadá ani v úvahu! A když začneme s dětmi trochu rozmlouvat tak se dojde k tomu, že tomu přesto tak bylo. V takovém případě není potřebný exorcizmus jménem Církve. Stačí kněžská modlitba, požehnání. Zvláště, když dítě už začalo chodit ke zpovědi, k Přijímání, tak stačí, aby se vyzpovídalo, aby se kněz pomodlil. Každý kněz má možnost se pomodlit řadu modliteb bez zvláštního povolení. Jenom ten oficiální obřad exorcizmu, ritus, ten se může modlit jen ten kněz, který je tím pověřen. Já za těch osm roků co jsem byl exorcistou jsem se setkal se stovkami lidí, kteří mne přesvědčovali, že jsou posedlí, abych se nad nimi modlil a já jsem se přesvědčil, že to většinou byli lidé psychicky nemocní, kteří potřebovali jít se léčit k lékařům. Jen malá část z nich potřebovala skutečně exorcizmus. Církev to i požaduje, aby kněz, který koná exorcizmus měl svoji skupinu ve které bude i nějaký psychiatr.
 • Mluvil jste, fra Smiljane, o těch psychiatrech atd. Teď se objevují charizmatici, kteří vkládají ruce, nějak se všichni chtějí modlit za osvobozování, jakoby to byl nějaký masový jev.
 • Myslím, že charizmatické hnutí je skutečně hnutí Ducha Svatého. Poslední papežové od Pavla VI., Jan Pavel I., Jan Pavel II. o tom měli nádherné promluvy. Já říkám, že každá modlitba je vlastně modlitbou za osvobozování. Když jen vyslovím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to už se odevzdávám Nejsvětější Trojici ve skutečnosti a kdyby ve mně bylo něco ze Zlého ducha tak už samotné toto znamení kříže je osvobozující. Jasně, že nejsilnější modlitba exorcizmu je Otčenáš ve které my nakonec říkáme zbav nás od Zlého. Myslím, že každá modlitba: Pane Bože, požehnej bratra, požehnej sestru a pak se pomodlím Otčenáš, jestli je osoba pod vlivem Zlého, pak má reakce. Chápete. A když se mluví o těch charizmatických skupinách – ony nekonají exorcizmus, ony se modlí modlitby za uzdravení, za osvobození, které se Církev vždycky modlila. Veškerý lid Boží ať se stále modlí.
 • -------------------------aktualizace 11. 11.
 • Ale proslýchá se, že do skupin charizmatiků, kteří se modlí, se zapojují i satanisté, aby škodili a jejich vkládání rukou znamená veliké nebezpečí. A při vkládání rukou může docházet k přenášení zla. 

 • Proto je dobré důrazně napomenout posluchače, aby dobře prověřili, kdo na ně vkládá ruce! 

 • To rozhodně! Navíc, P. Ruffus, který je v čele Světového sdružení katolických exorcistů řekl, že by nikdo nikdy neměl dovolit, aby mu někdo kladl ruku na hlavu. Ruku na hlavu může položit matka svému dítěti, tedy jen tak blízké osoby. Byl jsem vícekrát na setkání světových exorcistů, která se pravidelně konají týden ve Vatikánu a tam nám bylo řečeno, že laici nemají nikomu vkládat ruce na hlavu, jedině, když mají v ruce posvěcený kříž nebo evangelium. Jestli já položím ruce přímo na něčí hlavu ve jménu Ježíše Krista a moje ruce nejsou posvěcené posvátným olejem jako ruce kněze, pak musím vzít do ruky posvěcený kříž nebo posvěcené evangelium. Zejména, když do modlitební skupiny přijde někdo koho neznají, je na místě být velmi opatrný…

 • Dále bych se chtěl zeptat co je to prokletí?

  Písmo svaté nám na různých místech říká o tom jak někdo někoho proklel a jak to prokletí potom působilo. V knize osvobození od zlých duchů je celá velká kapitola 158 stránek na toto téma. Stane se například, že v hněvu řekne matka dítěti: Proklínám tě! Nebo něco podobného.  Jasně, že je to hrozná věc. Satan se nemůže ani dočkat, až mu někdo takto odevzdá druhého člověka.

 • Chcete tím říct, že taková slova nejsou ničím bezelstným a nahodilým.

 • No ano, když třeba se dítě předvádí a druhá osoba řekne O jak je sladký ten malý čertík! Křesťan by nikdy neměl takto jednat. I svatý Pavel v Písmu svatém říká, že ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá koho by pozřel, koho mu kdy někdo odevzdá... A proto já bych prosil všechny posluchače, aby byli velmi opatrní a nikdy nikoho neproklínali.   (část obsažného rozhovoru)