Jak prožívat čas v karanténě?

16.03.2020 09:58

Vážení, na internetu je mnoho rad. Radí i psycholog. My nemusíme hledat rady psychologů, viďte. 

Z Medžugorje máme za tyto roky jasné pokyny Panny Marie obsažené v poselstvích Panny Marie, která se nadále denně zjevuje třem ze skupiny šesti vizionářů. Teď máte zřejmě více času na osobní duchovní život. Vracejme se k poselství Matky Marie a objevujme hloubku moudrosti a lásky, kterou nám v poselstvích projevuje. Přitom se myšlenkově drží toho, co by křesťané měli dávno znát z evangelia Ježíšova a z učení Církve.

Podle pokynů biskupů, jak čtu na internetu a slyším při telefonických rozhovorech kněží jsou vám k dispozici pro duchovní rozhovory, možnost svaté zpovědi a pro podání Eucharistického Ježíše v Hostii. Kostely by měly být co nejvíce otevřené, abyste tam mohli jednotlivě přicházet na soukromý rozhovor s Ježíšem. Situace se stále mění. Tak se snažte využít možnost pokud ji máte. 

Panna Maria si přeje,abychom se modili co nejvíce. To neznamená stále klečet na kolenou a odříkávat otčenáše, zdrávasy, „slávasy“..., už když myslíme na Boha, to je modlitba. Když mluvíme s Nebeským Otcem, s Matkou Marií o svých problémech, to je modlitba srdcem, ke které nás Panna Maria ve svých poselstvích celé dlouhé roky vyzývá. Dále nám Panna Maria doporučuje denní četbu bible (několik řádků a snažit se podle toho žít). Půst (odříkání si pochoutek – Matka Maria si přeje půst o chlebu a vodě v pátek i ve středu. Tento požadavek přísného půstu se nevztahuje na nemocné), mír a usmíření (pravidelná zpověď měsíčně),  pevná víra, láska k eucharistickému Ježíšovi (účast na mši svaté, adoracích).

A sama řekla, že nejdůležitější je naše OBRÁCENÍ.

25. února měla medžugorská vizionářka Marija Pavlović Lunetti (co se provdala žije s rodinou v Itálii a sděluje poselství od Panny Marie pravidelně 25. každý měsíc) interview ze kterého se šíří myšlenka, že tato situace nebude trvat dlouho, ale pro nás může znamenat počátek nového života. Máme se modlit doma s rodinou růženec. Růženec je protilékem proti koronaviru.

Roky známe z medžugorských zjevení, že si Panna Maria přeje, že se máme modlit růženec denně – Radostná, Bolestná i Slavná tajemství růžence. Růženec je nejsilnější zbraň i proti satanu...

Modlitbou a půstem je možné i války zastavit a předejít přírodním katastrofám, jak říká Panna Maria.

A ujišťuji vás, že se za vás zde modlím, zejména za vás poutníky medžugorské, abyste obstáli v současných zkouškách. 

A jedna perlička z myšlenek mojí babičky: nikdy není tak zle, aby nemohlo býti ještě hůře. 

S pozdravem z Medžugorje Monika