Jak proběhlo zjevení Panny Marie pro Mirjanu na počátku Mariánského měsíce máje 2014?

03.05.2014 13:27
  • V pátek 2. května (léta Páně) 2014 od 8:43 do 8:49 hod. více než 30 000 poutníků bylo svědky zjevení Panny Marie, Královny Míru medžugorské vizionářce Mirjaně Dragičević-Soldo na Podbrdu u Modrého kříže v Bijakovići v medžugorské farnosti.
  • Podle informací, které jsme získali z Informačního centra „Mír Medžugorje“ bylo v Medžugorji tento den nejvíce Italů. Kromě nich byli nejpočetnější skupiny z Německa, Rakouska, Anglie, Irska, Francie, USA, Polska, Maďarska, Rumunska, Španělska, Slovenska, Koreje, Libanonu, Mexika, Ukrajiny, Brazílie, Kanady, Argentiny, Srbska...

Vizionářka Mirjana, jako obvykle, přišla před zjevením k Modrému kříži za pomoci členů „Sdružení Královna míru“, kteří jí pomáhali, aby se bez překážek mohla dostat k Modrému kříži přes veliký dav poutníků. Do samého zjevení zpívala a modlila se spolu s poutníky. Zvláště se i tentokrát písněmi projevovali italští a chorvatští zpěváci.  A potom kolem 8:43 hod. utichla modlitba. V tom okamžiku pozvedla Mirjana svoji tvář a ruce k Panně Marii. V těch chvílích se dívala vizionářka do jednoho bodu na nebi. Nastal veliký mír, slyšet bylo jen hluboké povzdechy přítomných a neustálé cvakání mnohých fotoaparátů. Kromě novinářů chvíle zjevení fotografovali i poutníci, jak fotoaparáty tak mobily.

  • Vizionářka Mirjana v těch chvílích rozmlouvala s Pannou Marií. Její šepot nemohl nikdo slyšet, i když někteří poutníci byli od ní pouhý metr. Po ukončení zjevení se pokračovalo písní. Mirjana sdělila nové poselství Panny Marie, které bylo v několika jazycích přečteno přítomným lidem. Podle Mirjaniných slov Panna Maria nevypadala smutně a byla velmi rozhodná. Zjevení trvalo šest minut. Počasí bylo ideální, takže již hodinu před zjevením po příkrém, kamenitém terénu, který je na kopci zjevení, vystoupilo mnoho poutníků, aby byli co nejblíže vizionářce Mirjaně a viděli průběh událostí ve chvílích zjevení Panny Marie, a potom vyslechli nové poselství Panny Marie.

"Drahé děti! Já, vaše matka, jsem  s vámi pro vaše životní dobro, pro vaše potřeby a pro vaše osobní poznání. Nebeský Otec vám dal svobodu, abyste samy rozhodly a samy poznaly. Já vám chci pomoci. Chci vám být matka, učitelka pravdy, abyste prostotou otevřeného srdce poznaly nesmírnou čistotu a světlo, které z ní vychází a rozbíjí temnotu, světlo, které přináší naději. Já, děti moje, rozumím vašim bolestem a trápení. Kdo by vám rozuměl lépe než matka. A vy, děti moje? Je malý počet těch, kteří mně rozumějí a následují mne. Veliký je počet ztracených, těch, kteří ještě nepoznaly pravdu v mém Synu. Proto, apoštolové moji, modlete se a působte. Přinášejte světlo a neztrácejte naději. Já jsem s vámi. Zvláštním způsobem s vašimi pastýři. Mateřským srdcem je miluji a chráním, protože oni vás vedou k ráji, který vám můj Syn slíbil. Děkuji vám."

(www.medjugorje-info.com)